• Search form

15.02.2010 | 21:54

Kino Šiška, Ljubljana

Kino Šiška, Ljubljana

Kino Šiška, Ljubljana
Center urbane kulture Kino Šiška
Trg prekomorskih brigad 3, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386.30.310.100
Blagajna: +386.30.310.110
info@kinosiska.si
http://www.kinosiska.si

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.