• Search form

28.07.2017 | 18:39

Konkurs Centra za kulturu Grocka za izlagačku sezonu 2018.

Centar za kulturu Grocka raspisao je konkurs za samostalne, autorske i grupne izložbe u 2018. godini.

Savet galerije daje prednost umetničkim prijavama koje pokazuju individualnost pristupa likovnim medijima i zaokružen idejni koncept. Takođe, smatra dobrodošlim prijave koje uklјučuju interakciju sa osobenim spomeničkim identitetom i arhitekturom Rančićeve kuće, pripadajućom baštom ili javnim prostorima Grocke, u cilјu predstavlјanja umetnosti i njenih izražajnih mogućnosti lokalnoj zajednici, kao i povezivanja likovnog programa Centra za kulturu Grocka sa sredinom u kojoj deluje.

Savet galerije (istoričarka umetnosti Zorica Atić, slikar Mika Lovre i slikarka i istoričarka umetnosti Jelena Hinić), žiriraće pristigle prijave.

Prijave mogu podneti akademski obrazovani umetnici, članovi ULUS-a, ULUPUDS-a, kao i afirmisani neakademski stvaraoci, koji nisu izlagali u Centru za kulturu Grocka u protekle dve godine.

Konkurs je otvoren do 25. septembra 2017. godine.

Konkursna prijava/formular treba da sadrži:
- podatke o autoru (ime i prezime, adresa, e-mail i kontakt telefon)
- idejnu koncepciju (do 2000 karaktera)
- fotografije/jpg radova (min. 5 fotografija)
- podatke o radovima (tehnika, dimenzije, godina nastanka)
- profesionalnu biografiju
- predlog dodatnih programa (ukoliko su planirani) tokom trajanja izložbe.

Galerijski prostor Centra za kulturu Grocka nalazi se u originalnom ambijentu Rančićeve kuće (60m2), staroj srpskoj kući s početka 19. veka. Objekat je zaštićen od Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda kao spomenik kulture od velikog značaja.

Izložbe su prostorno orijentisane u dve prostorije opremlјene izlagačkim vitrinama. Takav raspored idealan je za manje i srednje formate, sitnu plastiku, te su izlagači zamolјeni da koncept izložbe prilagode navedenom prostoru i duhu objekta. Kuća raspolaže i velikom baštom parkovskog tipa koja se koristi kao letnja muzička scena, ali i izlagački prostor na otvorenom (za forme u prostoru otporne na atmosferalije). Video materijal, instalacije u prostoru i sl. dobrodošli su kao dodatni program.

Prijave za konkurs sa potrebnom dokumentacijom treba poslati najkasnije do 25. septembra. Poželјno je da prijave budu u elektronskoj formi.

Konkursne prijave treba slati na e-mail adresu: centargrocka@gmail.com

Ukoliko umetnici nisu u mogućnosti da dokumentaciju pošalјu elektronskim putem, mogu poslati prijavu (sa naznakom “Za konkurs”) poštom na adresu: Centar za kulturu Grocka (Rančićeva kuća), Majevička 9, 11306 Grocka.

Konkursni materijal se ne vraća.  
 
Uslovi izlaganja i obaveze izlagača biće naknadno definisane.

Umetnik je u obavezi da rad po izboru ostavi legatu Centra za kulturu Grocka.

Rezultati konkursa i spisak prihvaćenih prijava biće objavlјeni krajem novembra 2017. godine na sajtu Centra za kulturu Grocka.

Kontakt za dodatne informacije: Centar za kulturu Grocka - Rančićeva kuća, Zorica Atić, 011 850 23 21, 064 64 73 750, centargrocka@gmail.com
 
*U PRILOGU: Formular za prijavlјivanje

Tlocrt Rančićeve kuće

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.