• Search form

04.10.2018 | 00:03

Konkurs Galerije KC “Masuka” za 2019.

Galerija Centra za kulturu “Masuka” u Velikoj Plani raspisala je konkurs za deset slobodnih termina za samostalne izložbe i grupne projekte u 2019. godini.

Pozvani su svi zainteresovani likovni i primenjeni akademski umetnici da daju predloge za organizaciju samostalnih ili grupnih izložbi.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

- pet fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa nazivom, naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka (300 dpi: U slučaju da izložba bude prihvaćena te fotografije biće korišćene za štampani materijal)
- profesionalnu biografiju autora
- sažetu koncepciju izložbe
- tehnički opis izložbe
- kontakt adresu, e-mail adresu i telefone.

Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran.

Konkurs je otvoren od 5. do 30. oktobra 2018.

Dokumentaciju naslovljenu imenom i prezimenom autora treba poslati na e-mail galerijaczkmasuka@gmail.com, uz napomenu "Konkurs za izlaganje u Galeriji Centra za kulturu "Masuka” – Velika Plana u 2019”.

Centar za kulturu “Masuka” u Velkoj  Plani se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku, štampa katalog i ostali propratni materijal, obezbedi prenoćište i smeštaj za autora. O detaljima svake izložbe pojedinčano dogovaraće se autor i kustos Galerije. Troškove slanja i vraćanja radova snose autori.

O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Galerije Centra za kulturu “Masuka”.

Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem e-maila do 15. novembra 2018. godine, kada će biti precizirani termini realizacije odabranih izložbi.

Kontakt za dodatne informacije: 026/516 024, 061/256 58 58  i 066/150 374, artmisko@gmail.com (kustos Miroslav Jovanović).

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.