• Search form

12.10.2018 | 11:19

Konkurs Gradske galerija savremene umetnosti Smederevo za 2019.

Gradska galerija savremene umetnosti Smederevo objavila je konkurs za izlagačku sezonu 2019.

Potrebno je dostaviti:

-    kontakt (telefon i e-mail adresu)
-    idejnu koncepciju (opis projekta)
-    vizuelnu dokumentaciju (poželjno je da fajl prezentacija sa fotografijama bude u PDF formatu)
-    radnu biografiju
-    tehničku specifikaciju (neophodnu za realizaciju izložbe)

Navedene podatke treba poslati u elektronskoj formi.

Po potrebi, kao dodatni materijal poslati kataloge prethodnih izložbi.

Izabrani projekti moraju da budu spremni za realizaciju izložbenog programa od februara 2019.

Prijavu treba poslati na elektronsku adresu:  galerija@mus.org.rs (subject: Za umetnički savet Galerije) ili na poštansku adresu: Muzej u Smederevu (za umetnički savet Galerije), poštanski fah 126, 11300 Smederevo.

Kontakt za dodatne informacije: +38126 4622138, +381648449550 (mr Nataša Radosavljević Kuzmanović, kustos; Milan Marković, kustos).

Konkurs je otvoren do 1. novembra 2018. godine.

Spisak prihvaćenih prijava za izlaganje biće objavljen na sajtu mus.org.rs/gsus najkasnije 20 dana po završetku konkursa.

Konkursni materijal se ne vraća.

Izložbe Gradske galerije savremene umetnosti Smederevo biće do daljeg realizovane u izložbenoj sali Muzeja u Smederevu.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.