• Search form

03.07.2017 | 17:03

Konkurs SULUV-a za priznavanje statusa samostalnog likovnog umetnika

Savez udruzzenja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), kao reprezentativno udruzzenje u kulturi, raspisao je konkurs za priznavanje statusa samostalnog likovnog umetnika u 2017. godini.

Na osnovu tog statusa, samostalnim umetnicima se uplaćuju doprinosi za penziono, invalidsko i zdravstveno osiguranje iz budžeta lokalnih samouprava.
 
Za sada, doprinose redovno uplaćuju Novi Sad, Beograd, Pančevo, Niš, Valjevo.

Godišnje uplate doprinosa iz lokalnih samouprava iznose oko 100.000,00 dinara po umetniku.

Pravilnik o bližim uslovima, merilima i kriterijumima, kao i postupku po zahtevima lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, kao i postupak provere statusa za četvorogodišnji period, koga se moraju striktno pridržavati i SULUV i samostalni umetnici, moguche je nachi na sajtu SULUV-a

Konkurs za sticanje statusa samostalnog likovnog umetnika (slikar, grafičar, vajar, multimedijalni umetnik) je permanentan.

Uz zahtev za sticanje prava na status samostalnog likovnog umetnika, kandidati su u obavezi da uplate godišnju članarinu SULUV-a u iznosu od 1.500,00 dinara.

(SEEcult.org)

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.