• Search form

13.10.2017 | 15:30

Konkurs za 6. Bijenale umetnika Vranja

Narodni muzej u Vranju raspisao je Konkurs za 6. Bijenale umetnika Vranja koje će biti održano od 26. decembra 2017. do 19. januara 2018. godine. Tim povodom pozvani su svi likovni, primenjeni i multimedijalni umetnici koji su rođeni u Vranju, žive u njemu ili su na neki drugi način vezani za Vranje, da se prijave za učešće.

Konkurs se odnosi na sve oblasti likovnog stvaralaštva.

Umetnik može da učestvuje najviše sa dva originalna dela nastala u poslednje dve godine (2015-2017).

Radovi treba da budu opremljeni  i da  na poleđini sadrže podatke: ime autora, naziv dela, godinu nastanka, tehniku, dimenzije, cenu i biografske podatke koji će biti korišteni za katalog.

Radove treba dostaviti najkasnije do 15. novembra 2017. godine - lično, poštom ili sličnom dostavom na adresu: Galerija Narodnog muzeja Vranje, Pionirska  1, 175000 Vranje sa naznakom – za “6. Bijenale umetnika Vranja 2017.”

Predaja radova je od 14. oktobra u Galeriji Narodnog muzeja Vranje (ponedeljkom od 10 do 15 sati, od utorka do petka od 10 do 20 sati i vikendom od 10  do 14 sati).

Radovi i molbe pristigli posle navedenih datuma neće biti uzete u razmatranje.

Otvaranje 6. Bijenala umetnika Vranja predviđeno je za 26. decembar 2017. (u slučaju opravdanih okolnosti ovaj datum se može izmeniti).

Organizator snosi većinu troškova.

Organizator će odbijene radove vratiti od 20. do 30. novembra 2017. Posle tog datuma Galerija neće snositi odgovornost  za eventualna oštećenja radova.

Rok za vraćanje izloženih radova tri meseca po završetku izložbe.

Tročlani žiri će izvršiti selekciju i izbor radova. Odluke žirija su konačne i  ne podležu žalbi.

Žiri dodeljuje otkupnu nagradu u visini od 30.000,00 dinara.

Rezultati selekcije radova biće objavljeni na sajtu Muzeja i Fejsbuk strani Galerije.

Organizator će publikovati jedinstveni tipski katalog sa kataloškim podacima i na engleskom jeziku. Autori se odriču prava nadoknade za reprodukovanje rada u katalogu. Svaki izlagač dobija primerak kataloga bez nadoknade.

Ukoliko organizatori dogovore gostovanje izložbe u drugim gradovima, autori su saglasni da njihovi radovi budu izloženi.

Autor ne može podići rad koji je prošao selekciju u toku trajanja izložbe.

Organizator ne prihvata odgovornost nanete štete pri transportu i slanju radova.

Prijava za 6. Bijenale umetnika Vranja može se podneti u trenutku predaje radova ili se može preuzeti sa sajta Narodnog muzeja Vranje i poslati na  e-mail: galerijanarmuzeja@gmai.com

Više informacija moguće je dobiti na brojeve telefona 017 414 120 i 062 423 789, ili saznati na muzejskom sajtu muzejvranje.rs

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.