• Search form

24.07.2018 | 23:15

Konkurs za godišnju izložbu Slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a

Odbor Slikarsko-grafičke sekcije ULUPUDS-a raspisao je konkurs za godišnju izložbu u 2018. Pravo učešća imaju članovi svih sekcija ULUPUDS-a.

Izložba je prodajnog karaktera, a biće održana tokom decembra u UK Parobrod na temu “Kod”.

Prednost pri prijemu će imati oni radovi koji odgovore na temu, ali je dozvoljeno konkurisati i sa radovima druge tematike.

Reč “kod” može biti najšire shvaćena - kao sistem komunikacije, kao tajna šifra stvaraoca ili stvaralaštva, kao izazov i paradigma post - moderne globalno - informatičke kulture, lični kod kao izazov upravo toj i takvoj kulturi, genetski kod, kod kao način klasiranja svega postojećeg na svetu (bar-kod)…

Svaki autor može konkurisati sa po jednim reprezentativnim radom, nastalim u periodu od 2016. do danas, a dozvoljeni su i ranije izlagani radovi.

Format nije ograničen, međutim, kako će galerija tokom trajanja izložbe biti domaćin i brojnim drugim aktivnostima, a ne postoji fizičko obezbeđenje, bilo bi poželjno ne konkurisati sa previše sitnim radovima, zgodnim “za poneti”, naveli su organizatori.

Radovi treba da budu opremljeni za izlaganje.

Kotizaciju od 1.000 dinara plaćaju samo kandidati koji su prošli selekciju.

Svaki učesnik mora da ima izmirene obaveze prema ULUPUDS-u (plaćenu članarinu).

Konkurs je otvoren do 4. novembra 2018.

Konkursni materijal treba popuniti ćirilicom i poslati na e-mail: godisnjaSG2018@gmail.com

1. Popunjena prijava (u prilogu)
Naslov prijave: Ime i prezime, prijava - Godišnja SG

2. Dve fotografije radova sa kojima se konkuriše:
- za žiriranje, JPEG, RGB, veličine do 500KB
- za katalog, PDF, 300 dpi, CMYK, duža stranica do 10 cm

Naziv fotografije: Ime i prezime autora - naziv rada - tehnika - dimenzije - godina nastanka (na primer: Pera Perić - Leto - Akril na platnu - 40h50cm - 2018.)

Na poleđini rada treba napisati: ime i prezime autora, naziv rada, tehniku i godinu nastanka.

Rezultati i predaja radova:

Žiri izložbe čini Odbor Slikarsko-grafičke sekcije.

Spisak učesnika biće poznat najkasnije do 11. novembra 2018. i objavljen na sajtu ULUPUDS-a, kao i na Fejsbuk stranicama tog udruženja i Slikarsko-grafičke sekcije.

Datum i vreme predaje radova biće objavljeni uz spisak učesnika izložbe.

Učesnici su saglasni sa tim da će njihov rad biti korišćen u svrhu medijske promocije izložbe.

Biće odštampan adekvatan katalog i dodeljena jedna diploma za rad koji je, prema oceni žirija, najuspešnije odgovorio na temu izložbe.

Žiri za nagrade biće sastavljen od tri člana, od kojih je jedan istoričar umetnosti, a njihova imena će biti objavljena uz spisak učesnika izložbe.

Tokom izložbe biće organizovana dežurstva, a raspored će biti napravljen u dogovoru sa autorima, na osnovu slobodnog vremena kojim raspolažu.

Učesnici se obavezuju da će se držati rokova za predaju radova i uplatu kotizacije, kao i svih ostalih dogovora i rokova, predviđenih ovim Konkursom.

Učesnici prijavom na konkurs prihvataju sve uslove i pravila konkursa.

*U prilogu: Prijava za konkurs

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti