• Search form

03.01.2018 | 13:03

Konkurs za izlaganje u Likovnom salonu u Trsteniku u 2018.

Centar za kulturu pri Narodnom univerzitetu Trstenik raspisao je konkurs za samostalne i grupne izložbe u Likovnom salonu za izlagačku 2018. godinu.

Konkurs je otvoren za likovne, primenjene i multimedijalne akademske umetnike, kao i umetničke grupe i udruženja likovnih umetnika.

Dokumentacija za konkurs treba da sadrži:

– 10 fotografija radova koji se predlažu za izložbu, sa naznačenom dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka- štampano i na cd-u (300dpi, u slučaju da izložba bude prihvaćena te fotografije biće korišćene za štampani materijal);
– profesionalnu biografiju autora(u elektronskoj formi);
– sažetu koncepciju izložbe ( u elektronskoj formi);
– tehnički opis izložbe ( u elektronskoj formi);
– kontakt adresu, i-mejl adresu i telefone;
– katalog sa prethodne izložbe (ako ima).

Konkurs je otvoren do 15. februara  2018. godine.

Nepotpuni konkursni materijal neće biti razmatran. Konkursni materijal se ne vraća.

Dokumentaciju treba poslati na adresu: Narodni univerzitet Trstenik, Knjeginje Milice 16, 37240 Trstenik, uz napomenu: “Konkurs za izlaganje u Likovnom salonu 2018”, kao i elektronski na adresu: likovnisalon@hotmail.com

Narodni univerzitet Trstenik / Centar za kulturu se obavezuje da postavi izložbu, organizuje otvaranje, medijsku podršku i štampa propratni materijal u skladu sa mogućnostima. Oko pojedinosti svake izložbe pojedinčano, dogovaraće se autor i galerista.

O odabiru izložbi odlučiće Umetnički savet Likovnog salona Centra za kulturu.

Svi prijavljeni autori će biti obavešteni o rezultatima konkursa putem imejla do kraja februara 2018. godine.

Kontakt za dodatne informacije: 037/711 204 ili 063/8271993 (galerista  Danilo Vuković), likovnisalon@hotmail.com

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.