• Search form

15.01.2018 | 13:25

Konkurs za nagradu Mihailo Valtrović za 2017.

Muzejsko društvo Srbije (MDS) objavilo je Konkurs za dodeljivanje nagrade “Mihailo Valtrović” u 2018. godini – za period januar-decembar 2017.

Nagrada “Mihailo Valtrović” dodeljuje se: muzejskim radnicima za životno delo, muzejima i muzejskim ustanovama za posebni doprinos unapređivanju i razvijanju muzejske delatnosti, kao i pojedincima ili autorskom timu za zapažene rezultate u stručnom radu tokom jedne kalendarske godine.

Nagrada se dodeljuje u spomen na Mihaila Valtrovića (1839-1915), arheologa, arhitektu i istoričara umetnosti, člana Srpske kraljevske akademije, profesora Velike škole, upravnika Narodnog muzeja i osnivača Srpskog arheološkog društva, kao i prvog srpskog muzeologa koji je postavio temelje sistematskom sakupljanju spomenika kulture na teritoriji Srbije.

Prema Pravilniku o dodeljivanju nagrade “Mihailo Valtrović”, MDS dodeljuje ukupno tri nagrade ex aequo za 2017. godinu i to:
1) Istaknutom pojedincu - za ukupan doprinos (životno delo) na unapređivanju i razvijanju muzejske delatnosti, odnosno muzeografije i muzeologije, kao i zaštiti muzejskih predmeta od izuzetnog umetničkog, istorijskog, naučnog ili kulturnog značaja.

Kandidat treba da ispunjava sledeće kriterijume:
• da se muzejskom praksom bavi dovoljno dugo, da bi njegov ukupni doprinos mogao da bude objektivno ocenjen i da je mogao da ostvari uticaj na unapređenje zaštite kulturnih dobara;
• da je ostvario izuzetne, raznovrsne i značajne pojedinačne rezultate u muzejskoj delatnosti;
• da uživa ugled među zaposlenima u muzejima (muzejskim ustanovama) i da je priznati stručnjak u svojoj specijalnoj oblasti;
• da je njegovo delo izloženo sudu javnosti.

Predlog treba da sadrži:
• biografiju;
• bibliografiju naučnih i stručnih radova i publikacija;
• obrazloženje i ocenu rezultata;
• zaključak i predlog Nagrade;
• prateću dokumentaciju (kataloge izložbi ili zbirke, monografije, knjige, CD, recenzije, prikaze i sl.).

2) Muzeju (muzejskoj ustanovi) - za izuzetne rezultate u stručnom radu postignute tokom perioda januar–decembar 2017. koji po stručnom i naučnom značaju predstavljaju istaknuti doprinos razvoju kulture Srbije.

Kandidovani muzej (muzejska ustanova) treba da ispunjava sledeće kriterijume:
• da se rezultati u vremenskom periodu definisanim ovim konkursom ističu u poređenju sa rezulatima drugih muzeja;
• da su takvi rezultati ostvareni dobrom organizacijom kolektiva;
• da su rezultati izloženi sudu javnosti.

Predlog treba da sadrži:
• obrazloženje i ocenu rezultata;
• zaključak i predlog Nagrade;
• prateću dokumentaciju (katalog izložbe ili zbirke, monografija, knjiga, CD, recenzije, prikazi i sl.).

3) Pojedincu ili autorskom timu - za izuzetne rezultate u stručnom radu postignute tokom perioda januar–decembar 2017. koji po stručnom i naučnom značaju predstavljaju istaknuti doprinos razvoju kulture Srbije.

Kandidat/kandidati treba da ispunjava/ispunjavaju sledeće kriterijume:
• da se rezultati u nagradnom periodu ističu u poređenju sa rezultatima drugih zaposlenih u muzejima (muzejskim ustanovama);
• da su takvi rezultati ostvareni ličnim trudom, znanjem, poznavanjem veština, imaginacijom i talentom;
• da su rezultati izloženi sudu javnosti.

Predlog treba da sadrži:
• obrazloženje i ocenu rezultata;
• zaključak i predlog Nagrade;
• prateću dokumentaciju (katalog izložbe ili zbirke, monografija, knjiga, CD, recenzije, prikazi i sl.).

Predloge za sve tri nagrade mogu podnositi muzeji (muzejske ustanove), grupe muzejskih radnika i/ili pojedinci.

Pravo da konkurišu za nagradu, pored individualnih i institucionalnih članova MDS-a, imaju i muzeji i muzejski radnici koji nisu članovi ove organizacije.

Predlozi sa kompletnom dokumentacijom podnose se Komisiji od 1. januara do 31. marta 2018. godine.

Predlozi u isključivo pisanoj formi sa pratećom dokumentacijom u zatvorenom kovertu podnose se Komisiji na adresu: Komisija za dodelu priznanja i nagrada Muzejskog društva Srbije, (Tijani Stanković Pešterac), Muzej Vojvodine, Dunavska 35, 21000 Novi Sad.

Komisijom za dodelu nagrada i priznanja MDS predsedava mr Tijana Stanković Pešterac.

(SEEcult.org)

Video
Vodjenje - Branko Vucicevic
03.02.2018 | 23:57

VOĐENJE - Kritičari su izabrali: B.V.

Vođenje kroz izložbu “Kritičari su izabrali 2018: B.V.” u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda (12.1-3.2.2018), posvećenu Branku Vučićeviću