• Search form

05.03.2018 | 22:25

Konkurs za organizaciju i administraciju EU nagrade za pop i savremenu muziku

Evropska komisija objavila je poziv za predloge projekata za organizovanje i administriranje dodele nagrade Evropske unije za popularnu i savremenu muziku, odnosno za izbor i podršku organizacija i/ili konzorcijuma koji bi sprovodili projekat dodele te nagrade u periodu od 2018. do 2021. godine (ciklus nagrađivanja u 2019, 2020. i 2021. godini).

Nagrada EU za popularnu i savremenu muziku je jedna od posebnih inicijativa koje se implementiraju u okviru potprograma Kultura  Kreativne Evrope – glavnog programa EU za podršku razvoja kulturnog i kreativnog sektora. Opšti cilj nagrade je podrška umetnicima u razvoju, kao i promocija savremenog, popularnog evropskog repertoara.

Rok za konkurisanje je 21. april 2018. godine u 12 časova po srednjeevropskom vremenu.

Nagrada EU uspostavljena je na jedinstven način tako da ističe i promoviše raznovrsnost evropskog muzičkog repertoara, slavi međunarodni uspeh evropskih talenata na početku karijere i dopire do nove, naročito mlade publike. Međutim, postoji potencijal nagrade koji nije razvijan, naročito u razvoju doprinosa ekonomije muzičke industrije i jačanja evropskog identiteta, participativnosti i kreativnosti. Predlog nove nagrade bi trebalo da da odgovarajuće odgovore na potrebe mladih umetnika, ono za čim profesionalci u muzici tragaju, kao i šta muzička publika očekuje.

Više informacija i potrebne formulare moguće je naći na sajtu Evropske komisije

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.