• Search form

28.07.2017 | 18:22

Konkurs za rezidenciju u Bauhausu

Bauhaus fondacija u Desauu u Nemačkoj objavila je međunarodni poziv za tromesecne rezidencije umetnika u Bauhaus Schlemmer House u 2018. godini, koji je otvoren do 6. septembra.

Program je namenjen umetnicima koji su zainteresovani za oblasti koje istorijski predstavlja Bauhaus, uključujući slikarstvo, dizajn, tekstil, arhitekturu, skulpturu, fotografiju i film.

Mogu se prijaviti umetnici svih nacionalnosti koji su aktivni u nekoj od tih oblasti, kao i oni čija je praksa trans-medijalna ili multisektorska.

Dvoje umetnika biće izabrano krajem oktobra za tromesečne rezidencije u 2018. godini.

Nema ograničenja u pogledu godina, ali konkurs nije otvoren za studente, a dobrodošle su i timske prijave.

Bauhaus fondacija obezbeđuje odabranim umetnicima prostor za boravak i rad u Schlemmer House, mesečni budžet od 1.200 evra, mogućnost za prezentacije, performane i učešće u diskusijama tokom boravka, podršku u istraživačkom radu, organizovanju događaja, tehničku pomoć i PR, javnu prezentaciju u Gropius House krajem na kraju rezidencijalnog boravka, gde će rad ostati do 2019. godine.

Obaveze umetnika su da nabave potreban materijal za rad, obezbede zdravstveno osiguranje, vizu ukoliko je potrebna i sredstva za pokriće životnih troškova.

Uz podršku Bauhaus fondacije, umetnici mogu da apliciraju i za dodatna finansijska sredstva koja su im potrebna tokom boravka.

Više o uslovima učešća i načinu prijavljivanja moguće je naći na sajtu Bauhaus fondacije

(SEEcult.org)

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.