• Search form

01.06.2018 | 11:27

Konkurs za učešće na Izložbi vajara Srbije 2018.

Vajarska sekcija Udruženja likovnih umetnika Srbije (ULUS) poziva vajare da se prijave učešće na Izložbi vajara Srbije 2018.

Izložba vajara Srbije je stalna manifestacija sa učešćem izlagača koji profesionalno obavljaju vajarsku delatnost na teritoriji Srbije. Izložba se održava svake godine i ovo je sedma u kontinuitetu. Izložba je održana u više izlagačkih prostora (Cvijeta Zuzorić, Kuća kralja Petra I, Železnički muzej, Narodni muzej Pančevo), a ove, kao i prethodne godine, biće održana u Umetničkom paviljonu “Cvijeta Zuzorić” od 26. jula do 13. avgusta, a potom premeštena u Narodni muzej u Pančevu.

Organizatori žele da predstave najznačajnija ostvarenja savremene umetničke skulpture u zemlji nastale u periodu između dve izložbe.

Izložbu organizuje programski savet Vajarske sekcije ULUS-a, u saradnji sa muzejima, galerijama i ostalim kulturnim institucijama, u cilju “predstavljanja izuzetne produkcije u oblasti vajarstva koju domaća scena ima i treba da prikaže na godišnjem nivou”.

Pravo učešća imaju svi članovi umetničkih udruženja ULUS, ULUPUDS, UVS, SULUV itd, kao i pojedinci koji se profesionalno bave vajarskom delatnošću.
 
Prijavljivanje

Prijava treba da sadrži:
– ime, prezime, adresu i kontakt telefon autora
– naziv rada, tehniku i dimenzije
– godinu nastanka dela
– reprodukcije prijavljenih radova  u visokoj rezoluciji (minimum 300 dpi).

Reprodukcije radova Izložbe vajara Srbije 2018. organizatori će koristiti za štampanje kataloga izložbe i najavu u medijima. Katalog Izložbe vajara Srbije 2018. predstaviće svakog izlagača sa osnovnim podacima iz prijave i sa reprodukcijom jednog izloženog dela. Svakom izlagaču pripadaju dva primerka kataloga besplatno.

Autori imaju pravo da prijave dva rada galerijskog formata ili jedan veći rad.

Autori nemaju prava da konkurišu radovima koji su bili izloženi na Izložbi vajara Srbije 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. i 2017. godine.

Prijava i reprodukcije radova dostavljaju se najkasnije do 25. juna 2018. godine isključivo elektronskom poštom na adresu: izlozbavajarasrbije2018@gmail.com

Organizator će obavestiti autore o rezultatima selekcije najkasnije do 10. jula 2018. godine.

Selekciju radova vrši programski savet Izložbe vajara Srbije 2018.
 
Dostava i preuzimanje radova

Dela izabrana za izložbu autori dostavljaju u Paviljon Cvijeta Zuzorić u Beogradu, Mali Kalemegdan 1.

Datumi predviđeni za prijem radova biće saopšteni naknadno.

Autori dela dostavljaju lično, sopstvenim prevozom.

Ukoliko programski savet nakon pregleda prijava proceni da je pomoć oko prevoza neophodna, autori će blagovremeno biti obavešteni o toj opciji.

Autori ne mogu povući svoja dela u toku i posle selekcije. Za vreme trajanja izložbe izlagači po pravilu ne mogu podići dela sa izložbe. U izuzetnim slučajevima dozvolu može dati organizator na osnovu pismene molbe izlagača.

Datum preuzimanja radova po završetku izložbe biće naknadno određen.

Organizator se obavezuje da sve autore blagovremeno obavesti o datumu preuzimanja radova.

Kotizacija

Kotizaciju u iznosu od 1000. dinara uplaćuju svi autori nakon saopšetanja rezultata selekcije.

Od kotizacije se izuzimaju autori koji žive i rade van Beograda, kao i autori iz Beograda kojima finansijsko stanje ne omogućava novčano učešće.

Autori uplaćuju kotizaciju prilikom predaje radova licu određenom za prijem radova.

Kontakt za dodatne informacije: Izlozbavajarasrbije2018@gmail.com, ili 065 348 4108 (Rade Marković), 061 3222004 (Miša Rogan).

*Foto: Milija Nešić, Dupeuvlakači, drvo, 300x150x15cm - rad sa Izložbe vajara Srbije 2017.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.