• Search form

08.10.2017 | 13:19

Konkurs za umetničko takmičenje Video priče - Bilo jednom na Balkanu

Organizacija Balkan Writers Project, u saradnji sa američkom ambasadom u Beogradu i Galerijom Polet, poziva zainteresovane da učestvuju u umetničkom takmičenju “Video Tales - Once Upon the Balkans” (Video priče - Bilo jednom na Balkanu), čiji je cilj da poveže kreativne ljude, kako sa Balkana, tako i šire, u cilju ostvarivanja preplitanja pisanja i filma u snažan i inovativan narativni oblik.

Poziv za učešće upućen je svima koji vole kreativno pisanje i snimanje filmova.

Trenutno se traže filmski stvaraoci, kako amateri, tako i profesionalci, odnosno svi koji žele da snime kratak film inspirisan pričama i pesmama koje su odabrane u prvom delu projekta. Dela svih odabranih pisaca i filmskih stvaralaca biće javno predstavljena, a žiri će najboljem delu (spoju filma i pisanog dela kojim je film inspirisan) dodeliti nagradu u iznosu od 400 dolara, najavili su organizatori.

Nagrada će biti podeljena između autora pisanog dela i autora filma.

Realizacija umetničkog takmičenja kroz saradnju sa regionalnim piscima i filmskim stvaraocima kulminiraće promotivnim događajem u formi interaktivne večeri javnog čitanja i filma posvećene miltimedijalnom pripovedanju, koja će biti održano 22. decembra u Poletu.

Nakon promocije, svi odabrani kratki filmovi, uz naraciju prateće priče ili pesme, biće objavljeni na YouTube kanalu organizacije Balkan Writers Project.

Što se tiče žanra, ideja i stila pisanja i/ili snimanja filma, ne postoje ograničenja. Odabrane priče i pesme tematski obuhvataju široki opseg interpretacija i asocijacija na temu “Balkan”, a filmovi treba da budu na neki način inspirisani ili povezani sa pisanim delom koje je odabrano. Sve ostalo prepušteno je mašti i kreativnosti. Priču ili pesmu, odnosno njihove ključne reči, moguće je iskoristiti kao scenario, ili samo početnu tačku za inspiraciju, a moguće je snimiti realističan film, ili potpuno apstraktan. Autori imaju slobodu tumačenja pisanog dela, odnosno interpretacije odabranog dela.

Rok za slanje filmova je 14. novembar.

Dodatne informacije o organizaciji te inicijative i kriterijumima za slanje radova nalaze se na sajtu projekta balkanwritersproject.com, a kontakt za pitanja organizatorima je bwp.videotales@gmail.com

*Please find below the open call in English

Video Tales – Once Upon the Balkans - Call for Filmmakers

The Balkan Writers Project is heading a dynamic project and art competition that calls for the involvement of anyone passionate about creative writing and filmmaking. The aim of the project is to bring together creative people from all over the Balkans (and beyond!) to help form a collaborative project where writing and film work together to create a powerful and innovative narrative form.

This will be their most ambitious project to date – working with regional writers and filmmakers to create a multimedia storytelling event – an interactive evening of public reading and film competition at Polet on December 22nd.

All selected writers and filmmakers will have their works presented during the event. The jury will award the best collaborative piece (the film combined with the writing piece that inspired it) with the prize of $400, to be divided between both authors.

After the event, all selected films, with a voiceover narrating the accompanying story or poem, will be uploaded to the Balkan Writers Project YouTube channel.

The BWP team is looking for filmmakers: amateurs and professionals alike – all who wish to create a short film based on stories and poems selected during the first phase of the project. If you are curious and wish to collaborate with other creative people, your artistic expression and exploration of the chosen themes is welcome!

There are no limits on genres, ideas or writing and/or filmmaking styles. The stories and poems fall within a very broad scope of associations and interpretations connected with the topic “The Balkans”, and your film should be in some way inspired by, or connected to the written piece you select, but everything else is up to your creativity and imagination. You can use the story or poem as a script, or just a starting point for inspiration, make a realistic movie, or completely abstract, and of course, feel free to interpret the written piece as you will ‒ share your own take on the piece you picked.

The Call for Films is open until November 14th.

For info about how it works and submission details check out this link, or contact the organizers via email at bwp.videotales@gmail.com

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.