• Search form

22.06.2018 | 23:00

Konkursi Nušićijade za kratku priču i likovne radove

Organizacioni odbor Festivala “Nušićijada” u Ivanjici objavio je, posredstvom Doma kulture “Ivanjica”, osmi Konkurs za najbolju kratku satiričnu priču i prvi Likovni konkurs.

Na Konkursu za najbolju kratku satiričnu priču imaju pravo da učestvuju svi autori koji pišu na srpskom i srodnim jezicima. Na konkurs mogu biti prijavljene samo neobjavljivane priče.

Radove potpisane imenom i prezimenom, kao i poseban dokument sa kratkom biografijom i podacima o adresi i kontaktu, treba poslati u elektronskoj formi na imejl domkultureivanjica@mts.rs, ili u štampanoj formi u tri primerka na adresu: Ustanova dom kulture “Ivanjica”, Ulica Venijamina Marinkovića b.b, 32250 Ivanjica, sa naznakom: “Za konkurs za najbolju kratku satiričnu priču – ne otvarati”.

Autor može učestvovati sa najviše jednom pričom.

Konkurs je otvoren do 10. jula 2018. godine.

Stručni žiri odabraće tri najbolja rada, a 10 najuspešnijih biće objavljeno u zborniku odabranih priča konkursa.

Pobednike očekuju vredne nagrade.

Odluka žirija biće saopštena u toku “Nušićijade” u Ivanjici, koja će biti održana od 24. do 26. avgusta.

Učešćem na Konkursu, autori pristaju na sve njegove uslove. Radovi koji ne ispune uslove Konkursa neće biti uzeti u razmatranje. Štampani radovi se ne vraćaju autorima.

Na Likovnom konkursu pravo učešća imaju likovni i primenjeni umetnici, članovi umetničkih udruženja i studenti umetničkih fakulteta.

Umetnik može učestvovati sa najviše dva rada (crtež, slika, grafika)/ Format nije određen. Konkurs je otvoren za izlaganje radova nastalih u protekle dve godine.

Tema je slobodna, a kao inspiraciju umetnicima kojom bi ostvarili dijalog sa publikom, organizatori daju Nušićeve citate:
“Sloboda je često fraza, a tiranija uvek istina”.
“Sreća je gotovo uvek varljiva, a nevolja ne”.

Učesnici Konkursa treba da dostave:
- fotografije radova (naslovljene, sa dimenzijom, tehnikom i godinom nastanka),
- umetničku biografiju sa podacima o adresi i kontaktu.

Konkursni materijal treba dostaviti u elektronskoj formi na adresu  likovnikonkursnusicijada@gmail.com do 31. jula 2018. godine.

Izložba će biti selektovana i žirirana do 10. avgusta 2018.

Kandidati koji su prošli selekciju, biće obavešteni do 13. avgusta 2018.

Autori snose troškove slanja i vraćanja radova. Organizator se obavezuje da medijski promoviše izložbu, organizuje otvaranje i štampa katalog koji svi učesnici dobijaju. Organizator ne prihvata odgovornost eventualnih oštećenja pri transportu.

Radovi će autorima biti vraćeni najkasnije 30 dana nakon završetka izložbe.

Kontakt za dodatne informacije: likovnikonkursnusicijada@gmail.com ili na tel. 060/61-61-502.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.