• Search form

Dodirna tačka

Dodirna tačka

Novi dvobroj časopisa “Sent”, posvechen temi dodirne tačke, sadrži priloge 75 autora iz Srbije, Crne Gore, BiH, Hrvatske, Makedonije, Turske, SAD, Nemačke, Irske, Zimbabvea,...

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.