• Search form

25.08.2016 | 14:09

Jošinaga u Grafičkom

Jošinaga u Grafičkom

Grafički kolektiv u Beogradu predstavlja od 29. avgusta radove japanskog autora Haruhika Jošinage (Haruhiko Yoshinaga) koji kroz apstrahovane i svedene forme prikazuje pejzaže i svakodnevne predmete.

Reč je o grafikama rađenim u tehnici sito-štampe, koje su koloristički i tonski ujednačene. Motivi na tim radovima, udaljeni od reprezentacijskog, više se pojavljuju onako kako ih umetnik opaža i doživljava nego kakvi su zaista, naveo je Grafički kolektiv u najavi.

Kako sam umetnik objašnjava, inspirišu ga svakodnevni prizori, ali je njegov fokus često okrenut ka tome kako se ti predmeti opažaju, zbog čega ih povezuje sa oblicima iz svog iskustva i sećanja.

“Iako su nastale forme postale nešto neočekivano, bliže su onome što sam osetio na prvi pogled od toga kako zaista izgledaju”, naveo je Jošinaga.

Za proces stvaranja, ali i razumevanja radova tog japanskog autora od važnosti su njegovo lično iskustvo i sećanja povezana sa određenim događajima i mestima koja pokreću njegovu umetničku imaginaciju. To su događaji od kojih su neki, poput zemljotresa, pođednako važni kako za individualnu tako i za kolektivnu memoriju.

   Sneg u šumi, 2009, sito-štampa, 40x40cm

“Nakon zemljotresa, spoznali smo strah od velikog talasa i postali smo svesni krhkosti i slabosti supstance. Ali u isto vreme, to nas je navelo da počnemo snažno da osećamo značenje tog mesta. Postoji bliskost između mog rada i ovih osećanja”, naveo je Jošinaga.

Bleda površina, prozračni pejzaž koji se postepeno stapa sa pozadinom i pročišćen svet oblika, akumuliraju prizvana sećanja koja autor, kako sam naglašava, prenosi kroz viziju bez mnogo reči.

   Zelena kuća, 2016, sito-štampa, 81x80cm

Rođen 1980. godine u Tokiju, Jošinaga je završio osnovne studije slikarstva i master grafike na tokijskom Univerzitetu umetnosti Musašino. Izlagao je samostalno i na velikom broju kolektivnih izložbi (Japan, Finska, Portugal, Indija) i učestvovao u međunarodnim likovnim kolonijama.

Dobitnik je nekoliko internacionalnih nagrada za grafiku. Njegovi radovi nalaze se u kolekcijama u Japanu i Portugalu.

Radi na Vako Univerzitetu u Tokiju.

Povodom izložbe u Grafičkom kolektivu, Jošinga će boraviti u Beogradu od 29. avgusta do 1. septembra.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.