• Search form

21.01.2016 | 12:51

Merdad Rašidi u Haosu

Merdad Rašidi u Haosu

Galerija Haos u Beogradu otpočinje program u 2016. godini izložbom nemačkog umetnika iranskog porekla Merdada Rašidija (Mehrdad Rashidi), izbeglice, a danas državljanina Nemačke, koji prvi put samostalno izlaže u Srbiji.

Rašidi se na poseban način bavi crtežom, izražavajući se moćnim grafizmima kroz svojevrsne preplete antropomorfnih, floralnih i zoomorfnih formi transponovanih u dekorativnu arabesku, što predstavlja identitetski kod podneblja sa koga je ponikao. Kombinuje mrežaste preplete linija i boja sa kaligrafskim pismom. Njegovi likovi su fantasmagorični, stilizovani, metaforični, likovno proživljeni i realizovani raznim vrstama šrafiranja. Podstiču na meditativnost i svedoče o finom senzibilitetu, izrazitoj invenciji i originalnom pristupu, navela je galerija Haos povodom izlozbe koja će biti otvorena od 2. do 27. februara.

Album Rašidijevih crteža predstavlja svojevrsni dnevnik nastao u periodu od 2006. do 2015. godine, navela je Nina Krstić u tekstu “Crtež kao molitva” za katalog izložbe. 

“To su dnevnički rukopisni zapisi, šifrovane poruke, sublimirani izrazi umetnikovih emocija. Dešifrovanje njegovih kontemplativnih poruka zapravo je neobično putovanje u kome, ponešeni intenzivnim ritmom zbivanja, ostajemo trajno gladni njegovih kreativnih zapleta na beloj pozornici papira... Sirovu umetnost, umetnost samoukih vizionara, nije uputno definisati, jer predstavlja specifičnu mentalnu energiju kojom upravlja nagon. Udaljavanjem od uobičajenih kulturnih obrazaca stiče se nezavisnost i razvija radoznalnost za novim oblicima likovne osećajnosti. Sve su brojniji primeri individua koje se opiru klaustrofobiji sistema koji diktira dominantna kultura. Rušenjem kulturnih stereotipa ulazimo u novu eru kreativne percepcije gde jedino merilo estetskog - lični hir umetnika. U ovakvom ambijentu nije jednostavno uspostaviti adekvatne kriterijume vrednovanja stepena estetskog. Način umetnikovog kreativnog otpora zapravo je dovoljan argument”, navela je Nina Krstić.

Rašidi je ranije učestvovao u Srbiji na 16. Bijenalu naivne i marginalne umetnosti 2013. godine u Domu Vojske Srbije u Beogradu, kada mu je dodeljena Velika nagrada za likovna ostvarenja u oblasti tzv. marginalne umetnosti, u koju se svrstavaju njegova dela.

Rođen 1963. godine u Sariju u Mazandaranskoj pokrajini na severu Irana, Rašidi je još u ranoj mladosti napustio rodnu zemlju i kao 20-godišnjak se nastanio u Erkratu u Nemačkoj, gde je ostao da živi do danas. Slikarstvom se bavi od 2006, a prvi put je samostalno izlagao 2012. u Dizeldorfu.

Na izložbi Outsider Art Fair-a, koja se održava dva puta godišnje u Parizu i Njujorku, prvi put je 2013. godine, posredstvom Galerije Henry Boxer, predstavio svoj rad inostranoj publici. Usledile su potom izložbe: Rentrée hors-les-normes découvertes et nouvelles acquisitions 2013, Galerija Christian Berst, Pariz (2013); 17. Likovna kolonija naivne i marginalne umetnosti, Muzej naivne i marginalne umetnosti, Jagodina (2014), Umetnost u duhovnom egzilu, Galerija Doma Vojske Srbije, Beograd (2015).

U Beograd dolazi na predlog Muzeja naivne i marginalne umetnosti.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.