• Search form

14.11.2017 | 17:53

Pank u SFRJ

Pank u SFRJ

Ciklus “Nevermind 40” u Centru za kulturnu dekontaminaciju biće nastavljen 15. novembra filmskim projekcijama i razgovorom o panku u SFRJ, odnosno njegovoj recepciji i produkciji u bivšoj Jugoslaviji, uzimajući u obzir onovremeni i savremeni specifični politički kontekst koji bitno usložnjava “našu priču”, posebno kada se čita sa kraja i može se posmatrati u kontekstu duge linije razvoja ideja i muzičkih eksperimenata.

Urednik i moderator je Jovan Bačkulja, a kao gosti su najavljeni Dragan Ambrozić i Srđan Marković Đile. Priloge su dostavili: Neven Korda (Ljubljana) i Dragomir Križić (Sarajevo).

CZKD je početkom novembra započeo ciklus “Nevermind 40”, posvećen 40-godišnjici od izlaska albuma “Nevermind The BollocksSex Pistolsa, kojim će se baviti onim što je pank učinilo prelomom, subverzijom i pobunom, javnim, kritičkim raskidom sa licemernim, zvaničnim, ali i tadašnjim kooptiranim kontrakulturnim narativima.

Ciklusom “Nevermind 40, Pank u Muzičkom bioskopu Jovana Bačkulje” CZKD poziva publiku da ne obraća pažnju na starost ove pobune, jer i dalje je aktuelna, kao ni na spektakle koji pank sahranjuju u staklene vitrine.

Program će biti svojevrsni vodič kroz dostupne filmove i ostalu građu o panku na internetu, kao način da se fragmentisanoj i mistifikovanoj priči o pobuni oporavi kontekst.

Ciklus se odvija svake srede u novembru (22. i 29. novembar), te 8. i 13. decembra.

*Ilustracija: Marijana Markoska. radovi sa izložbe Dva zida 2016.
 
(SEEcult.org)

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.