• Search form

04.09.2017 | 21:12

Razvoj publike u kontekstu EPK i šire

Razvoj publike u kontekstu EPK i šire

Razvoj publike, kao jedna od gorućih kulturnih tema današnjice, tema je međunarodnog seminara “Applause please” koji se održava od 4. do 7. septembra u Rijeci – Evropskoj prestonici kulture 2020. godine, a namenjen je zaposlenima u agencijama EPK koje se pripremaju preuzeti tu titulu u narednim godinama, kao i partnerskim organizacijama Društva Rijeka 2020 – EPK, te upravnicima, kulturnim menadžerima i osobama zaduženim za marketing, prodaju i animaciju publike u umetničkim organizacijama i institucijama.

Tokom intenzivnog programa, organizovanog u Omladinskom kulturnom centru Palach, polaznike očekuje niz predavanja, radionica, primera dobre prakse i prilika za umrežavanje.

Organizator seminara, Društvo Rijeka 2020 - EPK i njegov tim programa Učionica, doveli su u Rijeku niz međunarodnih stručnjaka s bogatim iskustvom u razvoju publike, počev od Alessandre Gariboldi (Fitzcarraldo, Italija) koja je za početak tog skupa pripremila predavanje o samom pojmu razvoja kao transverzalnom fenomenu koji nadilazi granice ne samo specifičnih kulturnih politika kojima je cilj da podržavaju pristup i učešće u kulturi, kao i kulturi u širem smislu reči, već i politika kojima je cilj da podstaknu korišćenje kulturnih sadržaja i novih tehnologija, posebno među mladima.

Armelle Stépien (PR i konsultantkinja za razvoj publike, Francuska) pripremila je predavanje o publici u živoj predstavi, strategijama za razvijanje i diversifikaciju publike u vezi sa umetničkim projektima i drugim pitanjima na koja će pokušati da pruži odgovor kroz primere javnih pozorišta u Francuskoj, posebno programe umetničkog i kulturnog obrazovanja koje je razvio Odéon-Théâtre de l’Europe u Parizu.

Cristina Da Milano (ECCOM, Italija) pripremila je predavanje o organizacionim promenama i usmerenosti na publiku, Jonathan Goodacre (The Audience Agency, Velika Britanija) govoriće o vrednosti evaluacije, a Niels Righolt (Danish Centre for Arts & Interculture, Danska) održaće predavanje o razvoju publike kao putu do kulturne demokratije, odnosno obrazložiti način na koji povećana potražnja za kulturnom participacijom utiče na stvaranje politika i struktura – što se, na primer, odražava u razvoju publike kao institucionalnoj strategiji za uključivanje nove u postojeću publiku na lokalnom i širem nivou.

Više učesnika govorice o primerima vlastite prakse u razvoju publike, a među njima je i upravnica Galerije Matice srpske i predsednica Upravnog odbora Fondacije Novi Sad – EPK 2021 Tijana Palkovljević Bugarski. Ona će govoriti 5. septembra o izgradnji publike kroz promene ustanova kulture na primeru Galerije Matice srpske koja je, kao konzervativna nacionalna galerija, odlučila da problem nedovoljno razvijene publike reši pomoću kontinuiranog preobražaja prostora, programa i komunikacijskih strategija, a nakon deset godina rada postigla je vidljive rezultate: veći broj i raznovrsniju strukturu publike.

Primere vlastite prakse predstaviće i Slobodanka Mišković (Art-kino, Hrvatska), Alma R. Selimović (Bunker, Slovenija), Sofia Tsilidou (NEMO, Ministarstvo kulture i sporta Grčke) i Mika Buljević (Booksa, Hrvatska).

Na radionicama će biti obrađena pitanja i teme kao što su osmišljavanje i realizacija projekta kulturne medijacije, potrebni koraci koje treba preduzeti pre nego što se prione na posao razvoja publike, načini iskorišćavanja razvoja publike kao puta do kulturne demokratije, segmentacija i određivanje prioriteta, te pisanje uspešnih prijavu za potprogram “Kultura” Kreativne Evrope.

Dodatnu radionicu, predviđenu za 7. septembar, održaće Agata Etmanowicz iz Impact fondacije iz Poljske.

U okviru seminara, za 6. septembar je najavljen i panel “Razvoj publike u evropskim prestolnicama kulture”, koji će pokušati da odgovori na pitanja o odnosu razvoja publike i tzv. outreać kategorija EPK, razvoju publike u kontekstu EPK kao o trendu i prolaznoj modi ili o alatu za postizanje “većeg dobra”, koristi koje kulturni sektor i građani mogu imati od razvoja publike, poukama iz iskustava prethodnih EPK…

Panel će moderirati Paul Bogen, aktivan već više od 35 godina u kulturi kao voditelj projekata, konsultant, prikupljač sredstava, istraživač, mentor i učitelj za brojne klijente iz javnog i privatnog sektora u više od 20 evropskih država. Od 2010. godine do danas uspeo je da prikupi osam miliona evra iz europskih fondova što za svoje, što za tuđe projekte, a trenutno radi kao producent na projektu Creative Lenses, te kao voditelj Escalatora, programa za izgradnju kapaciteta nezavisnih organizacija i umetnika u Slovačkoj. Živi na Malti, gde se trenutno bavi istraživanjem mogućnosti osnivanja centra za lični i profesionalni razvoj i odmor.

*Naslovna fotografija: “Taft crowd at Allis-Chalmers works”, september 24, 1908. Vest Alis, Viskonsin. G.G. Bain Collection.

(SEEcult.org)

Video
14.03.2018 | 20:55

Incidenti koji postaju pravilo

Kako je nestao Kulturni centar Požega i da li se taj i slični slučajevi mogu posmatrati kao incidenti u kulturi u Srbiji ili postaju pravilo – bila je tema diskusije održane 13.