• Search form

03.06.2017 | 21:24

Revolucija i san o revoluciji

Revolucija i san o revoluciji

Serija razgovora povodom 80 godina od prvog broja “Studenta” biće nastavljena 5. juna u Domu kulture Studentski grad u Beogradu razgovorom o ulozi tog lista u šezdesetomaškim događajima, a među učesnicima su najavljeni i Ljubiša Ristić i Dragoljub Mićunović.

Događaji u junu 1968. godine na Beogradskom i drugim jugoslovenskim univerzitetima tog vremena, danas, sa istorijske distance od 49 godina, prepoznaju se kao kulminacija “Svetske revolucije 1968”. Reč je o kumulativnom skupu procesa i događaja koji su doveli do dubokih promena svetskog i svakog lokalnog društva u Evropi, Americi i širom sveta u periodu od 1966-1970-1976, pa sve do pokretanja neoliberalne kontrarevolucije 1979-1981, naveli su organizatori tribine – članovi redakcije “Studenta” koji pripadaju različitim generacijama. 

List “Student”, kako su istakli, odigrao je u tim događajima prvorazredno progresivnu i časnu ulogu – na Beogradskom univerzitetu, u srpskom i jugoslovenskom društvu, ali i na evropskoj i svetskoj sceni uopšte. O različitim aspektim tih događaja, o “Studentovom” doprinosu, o tadašnjem i docnijem odnosu nosilaca vlasti i moći prema tim događajima, o ličnim i generacijskim iskustvima, kao i o drugim važnim pitanjima “Svetske revolucije 1968” biće reči na četvrtom, poslednjem razgovoru u okviru ciklusa “Tradicija i inovacija”.

U razgovoru “Revolucija i san o revoluciji”, koji počinje u 19 sati, učestvovaće: Đorđije Uskoković, Ljubiša Ristić, Branka Otašević, Snježana Milivojević, Dragoljub Mićunović, Alija Hodžić i Ljubomir Kljakić kao moderator.

Povodom 80 godina od prvog broja “Studenta”, do sada su održana tri javna razgovora u DKSG-u, a nastavak obeležavanja jubileja planiran je za jesen.

Od 15. marta 1937. godine, kada se pojavio prvi broj “Studenta”, organa Akcionog odbora stručnih studentskih udruženja Beogradskog univerziteta i centralnog glasila revolucionarnog studentskog pokreta BU, ali i tadašnjoj Jugoslaviji uopšte, pa tokom decenija posle 1946, kada je taj nedeljnik izlazio kontinuirano, uređivalo ga je približno 30 redakcija sa oko 9.000 saradnika. "Student" se pojavio na talasu međunarodne solidarnosti sa republikanskom Španijom u ratu za njenu odbranu, nešto više od dve godine pre početka Drugog svetskog rata i četiri godine pre nego što će taj rat otpočeti i u Jugoslaviji. Do izbijanja rata 1941. godine, "Student" su uređivali Ivo Lola Ribar, Bogdan Pešić (glavni i odgovorni urenik), Puniša Perović, Milutin Popović Sandžaklija, Anton Kolendić i drugi. Redakcija je radila u Siminoj 8, a do 1941. objavljeno je 14 brojeva.

Kao aktivni subjekti jugoslovenske i srpske društvene, kulturne, političke, umetničke, naučne, novinarske i druge istorije, generacije urednika i saradnika “Studenta”, kako navode inicijatori obeležavanja jubileja, ostavile su dubok trag, a povezuje ih zajedničko uverenje da je bolji, slobodniji i ljudskiji svet moguć i da se za njega vredi boriti. Dokazi o tome danas se mogu naći u sačuvanim kompletima tog lista, u ličnim biografijama stvaralaca koji su kao autentični glasovi generacijâ obeležili 20. vek, u arhivama političkih i policijskih ustanova koje su se tokom ovih decenija bavile “Studentom” i njegovim saradnicima, ili unutar korpusâ ideja koji sačinjavaju naše posebne istorije – društvena istorija, istorije književnosti, filozofije, nauke, umetnosti, novinarstva, grafičkog dizajna, političke istorije… ili istorije morala i svakidašnjeg života.

Taj bogati “Studentov” arhiv ideja do danas, međutim, nije istražen nepristrasno, sistematično i kritički.

Inicijativa za obeležavanje 80 godina od izlaska prvog broja “Studenta”, koja okuplja grupu urednika i saradnika tog lista različitih generacija od 50-ih do kraja 80-ih i 2000-ih godina, ima za cilj da podstakne, pokrene i ohrabri takav tok događaja u budućnosti. Ciklus okruglih razgovora povodom jubileja “Studenta” u DKSG-u bi trebalo tome da doprinese.

Obeležavanje 80-godišnjice lista "Student", koji danas postoji samo kao onlajn izdanje, počelo je 15. marta podsećanjem na njegovu burnu istoriju i značaj koji je imao, posebno za studentski pokret ’68.

(SEEcult.org)

Video
Vodjenje - Branko Vucicevic
03.02.2018 | 23:57

VOĐENJE - Kritičari su izabrali: B.V.

Vođenje kroz izložbu “Kritičari su izabrali 2018: B.V.” u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda (12.1-3.2.2018), posvećenu Branku Vučićeviću