• Search form

16.06.2015 | 21:02

Seminar o Kreativnoj Evropi u Sirogojnu

Seminar o Kreativnoj Evropi u Sirogojnu

Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje od 17. do 20. juna u Sirogojnu seminar o pripremi projekata za program “Kreativna Evropa”, koji će tematski biti posvećen savremenim praksama i konceptima u oblasti međunarodne kulturne saradnje, kulturnoj baštini i savremenoj umetnosti, menadžmentu međunarodnih projekata, evropskoj kulturnoj politici i prioritetima programa “Kreativna Evropa”.

Pored izlaganja na te teme, program seminara obuhvata i radionice, prezentacije, konsultacije i razgovore o predlozima 14 projekata. Osim evaluacije i diskusije o predlozima projekata, cilј seminara je da se pospeši komunikacija profesionalaca u kulturi iz cele Srbije, saopštio je Desk Kreativna Evropa Srbija, koji organizuje seminar u saradnji sa Muzejom na otvorenom “Staro selo”.

Kao predavači na seminaru najavljeni su profesori Milena Dragićević Šešić (FDU) i Jovan Čekić (FMK), kao i predstavnici Deska Kreativna Evropa Srbija.

Učesnici seminara dolaze iz 14 ustanova i organizacija civilnog društva iz različitih gradova, a odabrani su na osnovu javnog poziva.

Među njima je pet muzeja (Narodni muzej Čačak, Narodni muzej u Kralјevu, Narodni muzej Kruševac, Narodni muzej Niš, Muzej rudničko-takovskog kraja Gornji Milanovac), dva kulturna centra (Kulturni centar Požega, Centar za kulturu “Vuk Karadžić” Loznica) i sedam organizacija civilnog društva (Forca, Požega; Mladi i talentovani, Prijepolјe; MillenniuM, Kragujevac; Eufonija, Šid-Kragujevac-Novi Sad; Matrijaršija, Beograd; Obrazovni krugovi, Beograd; KulturPark, Beograd).

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovao je krajem aprila i dvodnevni forum u Beogradu koji je bio posvećen apliciranju za učešće u programu "Kreativna Evropa", pronalaženju partnera, razvoju ideja, vođenju projekata i drugim pitanjima korisnim za sadašnje i buduće korisnike sredstava iz tog programa Evropske komisije za kulturu.

Srbija je pristupila "Kreativnoj Evropi" u junu 2014. godine, kao prva zemlja van EU, a podršku je do sada dobilo oko 30 organizacija i institucija.

Program "Kreativna Evropa"  do 2020. godine raspolaže budžetom od gotovo 1,5 milijardu evra.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.