• Search form

13.04.2018 | 09:55

Simulacije

Simulacije

Izložba “SimulacijeMonike Moteske i Roberta Jankuloskog u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine (MSUV) u Novom Sadu bavi se kroz dva različita pristupa analizom odnosa istinitog i lažnog, verodostojnog i manipulativnog u umetnosti i društvenoj stvarnosti, povezujući ih sa pitanjima mesta čoveka i porodice u njima.

Postavka izložbe, čija je kustoskinja Sanja Kojić Mladenov, funkcioniše kroz interrelacije dva umetnička koncepta koja se, bez obzira na posebnosti i specifičnosti ličnih diskursa, povremeno dodiruju i prepliću.

Monika Moteska instalacijom “Disanje ispod” istražuje proces arhiviranja i odnosa ka memoriji kroz ontološku potrebu ljudi za radom i čuvanjem (prepariranjem) svojih rezultata za večnost. Njena instalacija je sastavljena iz dva dela u kojima propituje ideju “mrtve prirode” u umetnosti, koristeći istorijske ikonografske simbole: cveće, ptice i ribe. Klasično tretiranje te teme, kako je naveo MSUV, čini početak procesa razmatranja, koji autorka dalje razvija alegorijskim pomeranjem od osnovne ikonografije otvarajući mogućnost za nova značenja i čitanja.

Jankuloski u konceptualnom radu “Instant porodice_multiplikacija ljubavi” istražuje aktuelni društveni kontekst Skoplja, grada u kojem živi i radi, a koji je kulturološki primer, a ujedno i žrtva posledica tranzicionih procesa započetih raspadom Jugoslavije i formiranja samostalnih zajednica/država, sa problematičnim pitanjem statusa i pozicije identiteta.

Savremenom umetničkom fotografijom, Jankuloski beleži scenografiju skopskog javnog prostora u kojem pojedini objekti i zgrade izgledaju kao makete, kompjuterski ubačene u kompoziciju, sa lažnim privremenim fasadama i skulpturama. Takođe, iskoristio je i manipulativne mogućnosti novih tehnologija u fotografiji i metod insceniranja, smeštajući ljude (lažne porodice) u nepripadajući ambijent, kako bi preispitao odnos lažnog i stvarnog, te njihovo ukrštanje i preklapanje.

Izložba je otvorena od 12. aprila do 6. maja, a realizovana je u okviru međunarodnog projekta Risk change (Rizikuj promene), podržanog od programa Evropske unije “Kreativna Evropa”.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.