• Search form

26.12.2017 | 23:27

Slika i znanje

Slika i znanje

Izložba radionice crtanja i slikanja “Slika i znanje”, koju su vodili beogradski umetnici Marija Vauda i Nikola Pilipović (Manik), biće otvorena 27. decembra u prostorijama Društva Slovenaca u Beogradu - Društva Sava.

Reč je o radovima trećeg i četvrtog ciklusa radionice “Slika i znanje”, održanih 2016/2017. godine u okviru tog već četvorogodišnjeg programa u kojem se polaznici različitih generacija (od 12 do 85 godina)  susreću sa likovnom tradicijom slovenačke, srpske i svetske vizuelne kulture, proširujući saznanja o mestu stvaralaštva i stvaraoca u rasponu od preistorijskog doba do recentne umetnosti.

Program obuhvata nekoliko faza koje se proširuju sa svakom novom generacijom polaznika, a u svakoj fazi se spaja učenje o plastičkim zahtevima slike sa njenom temom.

Prema rečima Marije Vaude i Nikole Pilipovića, nastavili su da razvijaju i znanja i senzibiltete svakog učesnika radionice posebno, čime se postupno gradi afinitet i senzibilitet kolektiva.

“Pronađeni materijalni ostaci kultura u kojoj je imaginacija i veština pojedinaca ostvarila predmete svoje svakidašnjice (Vinča, Lepenski vir, Halštatska kultura) stigmatski su zapisi na telu čovečanstva. U tom sledu upoznajemo se sa srednjim vekom u Sloveniji i Srbiji na primerima zidnog slikarstva i rukopisa (Miroslavljevo jevanđelje - Srbija, Stiški rukopisi, inicijali - Slovenija)”, naveli su Marija Vauda i Nikola Pilipović u tekstu za prateći katalog izložbe, koji su i dizajnirali.

Apstrahovanje, Ida Obućina, Matija Jama, Vrbe na vetru

Prema koncepciji radionice, kontinuitet i vizija jedne buduće celine, koja se formira kroz vreme, podrazumeva i to da svaka nova grupa ostvari još jednu interpretaciju ikone slovenačke ekspresije “SejačaIvana Grohara.

Sejač, Ivan Grohar, Radmila Jeremić Ćurčin

Među zadacima trećeg i četvrtog ciklusa bili su ljudska anatomija rešena na slikarski način, autoportret, portret ruku, slovenačka poezija, kompozicija od ponovljenih, prethodno izrezanih paterna-šablona, kompozicija znakova iz istorije kulture po izboru (brojevi, slova, simboli…). Nastavili smo intenzivan rad kopiranja i re-interpretacije slikarskih dela koja su se zalagala za autonomiju slikarstva (Kle, Matis, Pikaso, Sezan, Stepančič…), a koja su, kroz vreme, postajala temeljni iskaz u području estetike i društvenosti.

Srednji vek, Radmila Jeremić Ćurčin, Sv Katarina, freska

Od zadatih-predloženih tema do “slobodne teme” treba da prođe određeno vreme, pa je četvrta generacija polaznika imala zadatak da iz svojih prethodnih radova odabere segmente i da ih rekomponuje u novu celinu. Ova škola, ovaj pristup, predlaže svakom pojedincu da krene u gledanje poznatog predloška  ‒ originala, na svež i otvoren način i da, u svojoj interpretaciji, izdvoji one elemente koji su mu najvažniji. Tako svaki rad dobija svežinu originala sa jedinstvenom, pridodatom aurom. Rezultati reinterpretacije, i kasnije, zadatka redukcije ili apstrahovanja, su izuzetan materijal koji otkriva uvek sveže uglove i puteve gledanja, naveli su Marija Vauda i Nikola Pilipović, ističući da polaznike različitog životnog doba i opredeljenja povezuje kreativni potencijal koji “traži da se razotkrije, da se dar kreativnosti i talenta (kao zadatak) ispuni”.

“Tu su, u uvek novom događaju izazova, svi oni koji su svoj višak samorefleksije uspeli da kanališu kroz disciplinu stvaranja. Na taj način su uspeli da svoj rad pomere iz okvira pokušaja u već jasne i precizne lične umetničke iskaze”, naveli su Marija Vauda Nikola Pilipović.

Reinterpretacija, Sanja Mančev, Anri Matis, Ples, tempera

Učesnici radionice “Slika i znanje” su: Neva Milovanović, Nuša Gerden, Teodora Gligorijević, Ivana Popović, Ana Trifković, Radmila Jeremić Ćurčin, Ida Obućina, Svetlana Lenasi, Radovan Sindik, Sanja Mančev, Vesna Pećanac, Marina Obućina, Matej Lenasi Bojanić, Mirjana Zečević Stojanović i Ljiljana Pejnović.

Geometrija, Svetlana Lenasi

Reinterpretacija, Nuša Gerden, Pol Sezan, Kupačice, tempera

Projekat radionice crtanja i slikanja finansirali su: Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Nacionalni savet slovenačke nacionalne manjine u Srbiji, Društvo Slovenaca u Beogradu ‒ Društvo Sava, te Farmaprom koji je obezbedio štampanje kataloga.

Izložba će biti otvorena mesec dana u protorijama Društva Sava na Terazijama.

*Naslovna fotografija: Radmila Jeremić Ćurčin

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.