• Search form

14.06.2017 | 15:33

Šta znači pojam dijaspore?

Šta znači pojam dijaspore?

Publikacija projekta “From Diaspora to Diversities” (Od dijaspore do različitosti), realizovanog  protekle dve godine u vidu izložbi, radionica, konferencija, diskusija i prezentacija, biće predstavljena 15. juna u galeriji Remont u Beogradu, uz razgovor o današnjem značenju pojma dijaspora, načinu na koji se i da li se poetike i lični stavovi menjaju kada se susretnu sa različitim kulturama i iskustvima, izazovima u tom pogledu i mogućnosti balansiranja između tamo i ovde…

U razgovoru o publikaciji tog projekta, koja je nedavno predstavljena i u Zagrebu i Gracu, učestvovaće Darka Radosavljević Vasiljević i Miroslav Karić iz Remonta, te Vladimir Jankovski iz Esperanze iz Skoplja, predstavnici partnerskih organizacija, kao i neki od umetnika koji su se predstavili na izložbama “From Diaspora to Diversities” - Mirjana Boba Stojadinović, Ivana Ivković, diStruktura, Jamesdin, Aleksandra Lazar

Publikacija sadrži pregled aktivnosti i dokumentaciju, ali i autorske  tekstove pisaca, teoretičara i praktičara sa različitim pristupima temi dijaspore u kontekstu savremene kulture i umetnosti, koja je bila u fokusu tog projekta, realizovanog od 2015. godine u Beogradu, Zagrebu, Gracu, Skoplju, Kazablanci i Mastrihtu.

Osnovna ideja projekta je preispitivanje značenja pojma dijaspora na području Zapadnog Balkana, prvenstveno u polju savremene kulture, s obzirom na promene ambijenta i načina življenja u kontekstu sve veće mobilnosti, globalizacije, kulturnog nomadizma.
Promišljajući pojam dijaspore izvan dominantnih etnocentričnih i etničkih definicija, u fokusu projekta je bio širok spektar iskustava privremenih i trajnih izmeštanja iz matičnih sredina, odnosno života i/ili rada "negde napolju”.

Među učesnicima projekta koji su zastupljeni u publikaciji su: Tanja Ostojić, Dragan Protić (Škart), Ursula Kiesling, Anastas Vangeli, Nada Prlja, Ljiljana Deru Simić, Marko Lulić, Vladimir Pištalo, Igor Petković, Irena Karamarković, Johanna Marcade Mot, Milan Mijalković, Monika Mokre, Alexandra Lazar, Lidija Dimkovska, Elizabeta Šeleva, Melentie Pandilovski, Yane Čalovski, Sabina Guzik, Ivaylo Ditchev, Irena Bekić, Duga Mavrinac, Arian Leka, Dragoslav Dedović, Marko Stamenković, Mladen Bundalo, diStruktura, Adijana Gvozdenović, Ivana Ivković, Jamesdin, Verica Kovačevska, Hana Miletić, Mirko Nikolić, Rajko Radovanović, Vahida Ramujkić, Nermin Duraković, Hana Miletić, Neli Ružić, Mirjana Boba Stojadinović, Janka Vukmir i Miroslav Karić.

Publikacija je objavljena na više od 150 strana, na engleskom jeziku, a promocija u Remontu počinje u 18 sati.

Projekat “From Diaspora to Diversities” podržali su: Balkanski fond za kulturu i umetnost (BAC), podržan od švajcarske vlade kroz Švajcarsku agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Evropsku kulturnu fondaciju (ECF), Civil society Civika Mobilitas, Regionalna platforma za kulturu Kooperativa, Ministarstvo kulture i informisanja Srbije, Das Land Steiermark - Wirtschafti Europa und Kultur.

*U prilogu: snimak vođenja kroz prve dve izložbe projekta 'From Diaspora to Diversities' u Remontu (4-21. april i 30. maj - 17. jun 2016).

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.