• Search form

31.05.2018 | 18:30

Konkurs za bijenalnu izložbu Pomeranje granica /4

Udruženje likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS) poziva sve svoje i članove drugih umetničkih reprezentativnih profesionalnih udruženja i institucija da učestvuju na tradicionalnoj bijenalnoj izložbi Pomeranje granica/4.

Projekat Pomeranje granica prevazilazi tradicionalno moderan prikaz likovne i primenjene umetnosti, dodajući delu koncept koji nešto govori kroz prepoznatljivu ideju, kroz sadašnji trenutak, kroz savremeni materijal i jak umetnički izraz, a sa polazištem od tekstila ili savremenog odevanja.

Cilј projekta je da prikaže i približi širokoj publici nove aspekte aktuelnog umetničkog istraživanja na različite načine kroz: izložbu, predavanja, panel diskusije i radionice.

Pored tog cilјa, težnja projekta je na oživlјavanju umetničke scene, privlačenju mladih stvaralaca i predstavljanju renomiranih umetnika iz zemlje i inostranstva.

Izložba i prateći program će biti održani u Muzeju primenjenih umetnosti u Beogradu od 20. decembra 2018. do 20. januara 2019. godine.

Uslovi izlaganja za izložbeni deo:

Svaki učesnik može da konkurše sa najviše tri rada ili celine koji su nastali u poslednje dve godine. Prilažu se fotografije rada, popunjena prijava sa pisanim obrazlozenjem - konceptom dela do 100 reči, sa kratkom biografijom do 50 reči, ćiriličnim fontom i fotografija svog portreta. Materijal se priprema prema sledećim propozicijama:
Fotografije radova slati u rezoluciji od 300 dpi, u jpg format, bez kompresije, dimenzije 18 cm po dužoj strani.

Uslovi izlaganja za prateći program:

Potrebno je poslati predlog teme i sadržaj predavanja (u trajanju do 20 minuta) ili radionice, kao i kratku biografiju do 50 reči i fotografiju svog portreta.

Radove slati elektronskim putem na adresu: pomeranjegranica@gmail.com

Predviđeno je da žiri za izložbeni deo dodeli tri nagrade.

Konkurs je otvoren do 20. oktobra 2018. godine. Žiriranje kao i rezultati konkursa će biti prezentovani krajem oktobra.

Autori koju prođu selekciju plaćaju kotizaciju 1.500 dinara.

Projekat je generisan kao izložba sekcije TISO (Tekstil i savremeno odevanje) u okviru ULUPUDS-a. Autori projekta su Snežana Pešić Rančić i Maja Gecić.

Organizatorka izložbe Pomeranje granica/4 je Snežana Pešić Rančić.

*Foto: April Dausha, Kustodija jezika - Pomeranje granica / 3

**U prilogu: prijavni formular

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.