• Search form

26.07.2018 | 22:09

Poziv za prijavu radova za Alternative film/video 2018.

Festival novog filma i videa Alternative film/video, koji će biti održan od 12. do 16. decembra 2018. u Domu kulture Studentski grad u Beogradu, poziva međunarodne, regionalne i domaće umetnike/ce da prijave filmske i video radove na temu KOLEKTIVizam.

Selekciona komisija, u skladu sa koncepcijom Festivala, vrši izbor filmova i video radova koji će biti prikazani u okviru glavnog takmičarskog i ostalih pratećih programa.

Žiri Festivala ustanovljuje Listu značajnih ostvarenja (maksimalno pet), čiji će autori imati priliku da dobiju rezidencijalni boravak u Akademskom filmskom centru DKSG-a 2019. godine.

Otvaranje Festivala je praćeno obimnim petodnevnim festivalskim programom, audio-vizuelnim performansima i multimedijalnim izložbama, autorskim prezentacijama, razgovorima sa umetnicima, radionicama i okruglim stolovima.

Rok za prijavljivanje je 15. avgust 2018.

TEMA

Kolektiv (lat. collectivum) je zbirna imenica koja u formi jednine označava mnoštvo individualnosti, odnosno, skup ljudi povezanih zajedničkim radom i interesima. Kolektivna nastojanja u doba modernizma u formi kolektivizacije umetničkih uloga, funkcija i ličnosti bila su prvi pravi pokušaj da se razvije održiva alternativa potrošačkom društvenom životu. Ti kolektivni glasovi i govor u ime nacije, klase ili čovečanstva imali su jedan cilj - uobličiti neku vrstu grupnog postojanja i izbrisati međe između subjekta i subjektivnosti, umanjiti ulogu individualnog autora i istaći sinergiju ukupnosti svih sastavnih delova. Od umetničkih grupa preko kino-klubova do neoavangardnih pokreta, kolektivizam posle Drugog svetskog rata obeležava pomak u praksi umetnika s usmerenosti na umetnost kao institucije ka aktivnom uplitanju u oblast masovne kulture. Ideal kolektivizma više nije bio da se ostvari u društvenom planu već u okviru kulturne razmene. Težnje kolektivizma više ne počivaju na iznalaženju jedinstvenog avangardnog predstavnika društvenog napora već su se oblikovale u izmešteni i promenljivi identitet. Nesumnjivo najznačajnije svojstvo fenomena kolektiv jeste što uvek iznova pokreće pitanja širih društvenih i privrednih uslova proizvodnje koji su uvek kolektivni bez obzira na spoljnu pojavu, čime kolektivizam pokazuje sposobnost da povezuje prošlost i sadašnjost.

Šta podrazumevamo pod kolektivom danas, u osvitu novog istorijskog doba čiji su označitelji tehnološki i informatički imperativ, globalna umreženost i olakšana komunikacija, ekološka katastrofa, masovne migracije, “nevidljiva” ratna područja, narastajuće klasno i rasno raslojavanje? Da li kolektivizam danas predstavlja samo nostalgično kolektivno sećanje na kolektivni događaj pobune kao što je onaj ’68 ili decentarlizovano kolektivno delovanje koje se širi svim sredstvima: pričom, glasinama, privremenim i povremenim društvenim pokretima, masovnim medijima, Internetom? Da li su forme današnjeg kolektivizma - od neformalno umrežene zajednice tehnološki obrazovanih umetnika i političkih aktivista, kolektivizma javnog mnjenja, kolektivizma kulture masovne potrošnje, preduzetničkog kolektivizma velikih kompanija do mnoštva koje čine kreativni radnici, lokalni aktivisti i borci za zaštitu životne sredine, gradski baštovani ili oni koji se bave kućnim poslovima, majke - izrazi i posledice kolektivnog nastojanja ili samo potreba za vrstom kolektivnog identiteta i iskustvom kolektivnog tela? Na posletku, šta bi bila ideja kolektiva u savremenom kontekstu - predstavljačka vizija budućeg društvenog ideala kroz jezik distopije/utopije ili bavljenje društvenim životom kao proizvodnjom i sredstvom izražavanja?

Tražimo radove koji se fenomenom kolektiva i njegovim manifestacijama bave kritički i na refleksivan način, produkcijski i dekonstrukcijski, radove koji predstavljaju kolektivno proizvedenu sliku (Serž Dane razlikuje istinsku, složenu umetnost slike - slikarstvo, kinematografija, od ravnodušnog beleženja audiovizuelnog - TV, oglašavanje u svim oblicima, digitalni mediji) i/ili intervenišu u sliku kolektiva, istovremeno preispitujući društvene, kulturne i političke narative u kojima fenomen kolektiva učestvuje i predstavljajući drugačiji uvid u dosadašnje audio-vizuelne i proizvodne kodove kolektivizma.

PRAVILA

Inovativni, eksperimentalni, istraživački, avangardni, lični i politički, filmovi i video radovi mogu biti prijavljeni za takmičarski program. Prihvataju se jednokanalni filmovi i video radovi u trajanju do 20 minuta. Radovi koji nisu na engleskom jeziku moraju sadržati engleski prevod.

FORMATI ZA PRIKAZIVANJE: 16mm, 35mm, digitalni fajlovi, Blu-ray, DVD.

ALTERNATIVE FILM/VIDEO EXTENDED

Radovi koji učestvuju na Festivalu postaju deo Alternative film/video arhiva i tako bivaju dostupni za istraživački rad u okviru rada Arhiva i na prezentacijama Festivala u Srbiji i na međunarodnim događajima (uz pristanak autora). Radovi koji budu ušli na Listu značajnih ostvarenja, biće prikazivani na nekomercijalnim projekcijama u zemlji i inostranstvu kao promocija festivala.

Alternative film/video je međunarodni festival alternativnog filma i videa osnovan 1982. godine. Kao mesto susreta autora, teoretičara, kritičara i publike, Festival želi da zabeleži, teorijski definiše kretanja, ukaže na istinske vrednosti i podstakne nove stvaralačke mogućnosti u oblasti vizelnih medija. Ideja "Alternativa” počiva na radu koji se opire olakoj kategorizaciji i dominantnim komercijalnim i estetskim trendovima. Festival pruža uvid u trenutno stanje novog filma i videa u regionu i u svetu. Osnivač i organizator festivala je Akademski filmski centar DKSG-a.

UPUTSTVO za prijavu filmova za međunarodni takmičarski program

ISKLJUČIVO FILMOVI I VIDEO-RADOVI TRAJANJA DO 20 MINUTA. SVI FILMOVI ČIJI JEZIK NIJE ENGLESKI MORAJU IMATI TITLOVE NA ENGLESKOM. ONLAJN UVID U FILMOVE JE OBAVEZAN.

Neophodno je prijaviti filmove onlajn (na platformama poput Vimea i sl.). Neće biti prihvaćeni DVD-ovi i USB-ovi.

Formular sa podacima o filmu treba ispunite u potpunosti, ukoliko je to moguće.

Podaci obeleženi zvezdicom (*) su obavezni.

Podatke o filmovima i jednu fotografiju iz filma u .jpeg formatu treba poslati na imejl: alternativefilmvideo@gmail.com

NASLOV* :
AUTOR* :
OPIS FILMA* :
GODINA PROIZVODNJE* :
TRAJANJE* : _____HH_____MM_____Š
FORMAT ZA PRIKAZIVANJE* (podebljati): 16mm, 35mm, DVD, Blu-ray, digital files
ORIGINALNI FORMAT:
ZEMLJA PROIZVODNJE* :
IZVORNI JEZIK* :
PRODUCENT:
DISTRIBUTER:
E-MAIL* :
TELEFON :
LINK ZA PREGLED FILMA* :
ŠIFRA (UKOLIKO POSTOJI):

(SEEcult.org)

 • 19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.2018.-8.2.2019.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  16.10.2018 | 10:00

  Muzej Paje Jovanovića, Kralja Milana 21/IV, Beograd

  POGLED IZBLIZA. ATELJE PAJE JOVANOVIĆA - izložba (15.10.2018.-26.1.2019.) povodom 115 godina od osnivanja Muzeja grada Beograda

  autor izložbe: Isidora Savić, kustoskinja Muzeja grada Beograda

  http://www.mgb.org.rs

  19.10.2018 | 10:00

  Muzej afričke umetnosti, Andre Nikolića 14, Beograd

  MASINISA SELMANI (Francuska): PODELJENI SVETOVI - izložba (18.10.2018.-24.2.2019.)

  http://www.institutfrancais.rs/podeljeni-svetovi-masinise-selmanija

  19.10.2018 | 10:00

  UGM trgovina, Strossmayerjeva 6, Maribor

  TONI SOPRANO: ʹOUT TA KĒ - prodajna razstava (18.10.2018.-17.2.2019.)

  http://www.ugm.si

  07.11.2018 | 11:00

  Muzej primenjene umetnosti, Vuka Karadžića 18, Beograd

  Dan muzeja primenjene umetnosti Beograd

  KLASIČNO I SIMBOLIČNO - PRSTENJE I MINĐUŠE OD ANTIKE DO SREDNJEG VEKA IZ KOLEKCIJE MUZEJA PRIMENJENE UMETNOSTI - izložba (6.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe i kataloga: Mila Gajić, viši kustos MPU

  konzervacija: Milan Andrić

  grafičko oblikovanje: Dušan Tkačenko

  arhitekta postavke: Miroslava Petrović Balubdžić

  muzika za izložbu: Vasil Hadžimanov

  http://mpu.rs

  08.11.2018 | 11:00

  Dom Jevrema Grujića, Svetogorska 17, Beograd

  ČAROBNA MILENA - izložba Milene Pavlović Barili (7.11.2019.-31.3.2019.)

  http://www.iicbelgrado.esteri.it

  09.11.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NIKOLA REISER: SENZIBILNI POETA SLIKARSTVA - retrospektivna izložba (8.11.2018.-3.2.2019.)

  kustosica izložbe: Danijela Marković

  autori tekstova: Akademik Tonko Maroević, Iva Körbler, Danijela Marković

  http://gkd.hr

  10.11.2018 | 10:00

  SANU, Beograd

  MARKO ČELEBONOVIĆ (1902-1986) - izložba (9.11.2018.-30.1.2019.)

  https://www.sanu.ac.rs

  10.11.2018 | 10:00

  Gradski muzej Subotica, Trg sinagoge 3, Subotica

  ROĐENJE HUMANOIDNE ROBOTIKE: 50 GODINA CENTRA ZA ROBOTIKU INSTITUTA „MIHAJLO PUPIN“ - izložba posvećena najstarijoj laboratoriji za robotiku u Jugoistočnoj Evropi (9.11.2018.-31.1.2019.)

  autor izložbe: Ivan Stanić, kustos Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Gradski muzej Subotica i Muzej nauke i tehnike - Beograd

  http://www.gradskimuzej.subotica.rs

  http://www.muzejnt.rs

Video
25.12.2018 | 18:27

VOĐENJE: Ilija Šoškić - Akcione forme

Vođenje kroz izložbu Ilije ŠoškićaAkcione forme” koja je održana istovremeno u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine u Novom