• Search form

Kontakt

Portal za kulturu jugoistočne Evrope SEEcult.org / Udruženje građana SEEcult.org

Adresa: 27. marta 26, 11000 Beograd, Srbija

E-mail: redakcija@seecult.org, info@seecult.org, seecult@gmail.com

Glavni urednik: Miroljub Mima Marjanović, marjanovic@seecult.org, + 381 64 1535 321

Direktor: Vesna Milosavljević, vesna@seecult.org, + 381 63 214 893

Marketing: marketing@seecult.org

Društvene mreže: Facebook | Twitter | G+ | YouTube | Vimeo | Instagram | Flickr

 

_  _  _ 

SEEcult.org Portal for South-East European Culture / Association of citizens SEEcult.org

Address: 27. marta 26, 11000 Belgrade, Serbia

E-mail: redakcija@seecult.org, info@seecult.org, seecult@gmail.com

Editor-in-chief: Miroljub Mima Marjanović, marjanovic@seecult.org, + 381 64 1535 321

Director: Vesna Milosavljević, vesna@seecult.org, + 381 63 214 893

Marketing: marketing@seecult.org

Social networks: Facebook | Twitter | G+ | YouTube | Vimeo | Instagram | Flickr

Video
10.01.2018 | 23:55

VOĐENJE: Sekvence. Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki MSU

Vođenje kroz izložbu Sekvence. Umetnost Jugoslavije i Srbije iz zbirki Muzeja savremene umetnosti kojom je MSU u Beogradu otvoren u oktobru 2017. godine nakon desetogodišnje pauze zbog više puta započinjane i odlagane rekonstrukcije.