• Search form

20.06.2018 | 13:03

Apel EACA za dvostruko veći budžet za Kreativnu Evropu

Apel EACA za dvostruko veći budžet za Kreativnu Evropu

Evropska alijansa za kulturu i umetnost (EACA), koja okuplja 37 mreža i asocijacija koje se zalažu za uključivanje kulture i umetnosti među strateške ciljeve Evropske unije (EU), apelovala je na Evropski parlament i Savet EU da značajnije povećaju budžet za program Kreativna Evropa za period od 2021. do 2027. godine.

EACA smatra da dugoročno, značajno i ravnomerno finansiranje sektora kulture i umetnosti na nivou EU obezbeđuje održiv razvoj i osigurava njihovu ključnu ulogu u revitalizaciji Evrope.

Pozdravljajući predlog Evropske komisije o Višegodišnjem finansijskom okviru (MFF) za 2021-2027, kojim je predviđen opstanak Kreativne Evrope kao samostalnog programa uz povećanje budžeta sa 1,4 na 1,8 milijardu evra, EACA smatra, međutim, da sadašnje stanje u EU, uzimajući u obzir političke, ekonomske i socijalne izazove, nalaže mnogo značajnije povećanje budžeta za kulturni sektor. Stoga poziva Savet ministara EU i Evropski parlament da udvostruče budžet Kreativne Evrope, kao i da uvedu dodatne mere za taj program, poput fonda za mobilnost umetnika i sektorskog finansiranja.

Pozivajući se na Mastrihtski ugovor, koji nalaže Evropskoj komisiji da uzme u obzir kulturu prilikom preduzimanja ostalih akcija, EACA ističe i važnost nedavno usvojenog dokumenta tokom bugarskog predsedavanja EU u vezi sa dugoročnom vizijom o doprinosu kulture EU posle 2020, koji naglašava vitalnu važnost unapređenja procesa uključivanja kulture u druge sektorske politike u obostranom interesu.

Nova Evropska agenda za kulturu, kako dodaje EACA u saopštenju, takođe poziva da se kroz kulturu i obrazovanje učini više u cilju izgradnje kohezivnih društava i pružanja vizije atraktivne EU.

EACA poziva evropske institucije i države članice da obezbede da kultura, umetnost i nasleđe budu horizontalno uključeni i finansijski podržani u okviru svakog programa koji je Evropska komisija predviodela u MFF-u (Horizon Europe, Digital Europe Programme, Single Market Programme, European Regional Development and Cohesion Fund, European Social Fund+, Erasmus+, Rights, Justice and Values Fund, European Agricultural Fund for Rural Development, LIFE – Programme for the Environment and Climate Action, Asylum and Migration Fund, Neighborhood, Development and International Cooperation Instrument i InvestEU Fund).

Članice EACA

Takođe, EACA poziva EU da osnaži ulogu gradova i regiona u oblastima finansiranja i shemama upravljanja u okviru MFF-a, u cilju afirmisanja inovativnih eko-sistema, u kojima sektori kulture, umetnosti i nasleđa mogu blisko da sarađuju sa lokalnim/regionalnim vlastima na unapređenju iskorišćavanja potencijala određenih teritorija i vođenju kulturne i socijalne transformacije društava.

Apel EACA moguće je potpisati OVDE

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.