• Search form

11.08.2017 | 20:32

Apel za ukidanje duplog oporezivanja medijskih projekata

Apel za ukidanje duplog oporezivanja medijskih projekata

Koalicija novinarskih i medijskih udruženja (UNS, NUNS, NDNV, ANEM i Lokal pres) pozvala je ministra finansija Dušana Vujovića i Vladu Srbije da se u planiranim izmenama Zakona o PDV-u jasno odredi da projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog značaja ne podleže plaćanju PDV-a.

Navodeći da Zakon o javnom informisanju i medijima propisuje podsticanje ostvarivanja javnog interesa kroz sufinansiranje medijskih sadržaja na lokalnom, pokrajinskom i republičkom nivou, za koji se izdvajaju budžetska sredstva, Koalicija smatra da je plaćanje PDV-a na novac odobren kroz te javne konkurse duboko pogrešna mera, jer se ne radi o komercijalnoj usluzi, niti prometu robe i usluga, već o obavezi države da obezbedi javni interes kroz proizvodnju medijskih sadržaja.

“Ne kupuju u ovom slučaju lokalne, pokrajinske, republičke vlasti prostor u medijima, nisu to oglasi, ili druge specijalizovane medijske usluge kao što su prenosi skupštinskih zasedanja, već podsticajna sredstva kojima država ostvaruje svoju ulogu u medijskoj sferi”, navedeno je u saopstenju.

Koalicija ukazuje i da vlada preko Ministarstva kulture i informisanja i budžeta s jedne strane podstiče novinarsko istraživanje korupcije, stanja lјudskih i manjinskih prava, trošenja novca poreskih obveznika i sl, a s druge strane - preko Ministarstva finansija i Poreske uprave, paradoksalno, na isti taj novac ubira porez kao da se radi o profitnoj, a ne od države podstaknutoj delatnosti.

Koalicija poziva ministra Vujovića i Ministarstvo finansija da se hitno upoznaju sa suštinom projektnog sufinansiranja medijskih sadržaja kako ih je propisao Zakon o javnom informisanju i medijima.

“Zabrinjavajuće je, a Koalicija je na to već ukazivala, da različita tumačenja i postupanja poreskih uprava da se PDV plaća, odnosno ne plaća na dobijena sredstva, obesmišlјavaju projektno sufinansiranje medijskih sadržaja i uništavaju medije. Mediji već na sve troškove koji nastaju u proizvodnji medijskog sadržaja od javnog značaja plaćaju PDV i druge poreze i doprinose, pa je tim pre suludo što se, još jednom, celokupan iznos odobrenog novca za projektno sufinansiranje dodatno opterećuje PDV-om”, saopštili su Udruženje novinara Srbije, Nezavisno udruženje novinara Srbije, Nezavisno društvo novinara Vojvodine, Asocijacija nezavisnih elektronskih medija i Poslovno udruženje Lokal pres.

Koalicija smatra da je jasno propisivanje da je projektno sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa oslobođeno PDV-a preko potrebna mera kako bi se posebno dala šansa za preživlјavanje lokalnim medijima.

(SEEcult.org)

Zoran Popovic, Jasna Tijardovic, Split, 13.2.1968.
Video
Vodjenje - Branko Vucicevic
03.02.2018 | 23:57

VOĐENJE - Kritičari su izabrali: B.V.

Vođenje kroz izložbu “Kritičari su izabrali 2018: B.V.” u Likovnoj galeriji Kulturnog centra Beograda (12.1-3.2.2018), posvećenu Branku Vučićeviću