• Search form

07.01.2017 | 10:16

Archive as Practice: Kuda.org

Archive as Practice: Kuda.org

Zoran Pantelić i Branka Ćurčić iz Centra za nove medije_kuda.org, osnovanog 2001. godine u Novom Sadu, govore u video intervjuu za SEEcult.org o istorijatu i ključnim projektima te nezavisne kulturne organizacije koja se bavi istraživanjem savremene umetničke teorije i prakse, aktivizma i politike, kreirajući prostor za otvoreni dijalog, eksperimentalnu edukaciju, saradnju i istraživanje, kao i za slobodan pristup različitim izvorima znanja.

Između ostalog, Zoran Pantelić i Branka Ćurčić govore i o različitim aktivnostima kuda.org u oblasti kulturne politike, počev od Dizalice, preko inicijative Za nove kulturne politike do novog okupljanja nezavisne kulturne scene Novog Sada radi pregovora sa gradskim vlastima za poboljšanje uslova rada.
_ _ _
ARCHIVE AS PRACTICE
Produkcija: SEEcult.org, 2016.

Razgovarala: Vesna Milosavljević
Kamera: Milan Nešić
Montaža: Marija Aranđelović

SEEcult.org realizuje projekat Archive as Practice u saradnji sa Kulturtregerom i Kurzivom (Kulturpunktom) iz Zagreba, SCCA-Ljubljana iz Qendra Multimedia iz Prištine, u okviru pilot ciklusa programske razmene Kooperative - regionalne platforme za kulturu SEEcult.org, i uz podršku Ministarstvo kulture i informisanja Srbije

Video
15.10.2017 | 13:43

KND: Sve je dobro - 2/2

Ivan Petrović: Sve je dobro, galerija Artget, Kulturni centar Beograda, 3-24. avgust 2017.

2/2 Kritičarka na delu: Ana Bogdanović, istoričarka umetnosti