• Search form

15.07.2017 | 16:42

Cinemaniac > Misliti film 2017.

Cinemaniac > Misliti film 2017.

Odnos i uticaj televizije na produkciju umetničkog videa tema je ovogodišnjeg programa “Cinemaniac > Misliti film” u okviru Pulskog filmskog festivala, koji obuhvata tri izložbene celine posvećene ranoj produkciji video radova umetnika 70-ih i 80-ih u bivšoj Jugoslaviji, odnosno post internet estetici i uticaju interneta na recentni video, te novim audiovizuelnim radovima umetnika nastalih u produkciji HRT-a.

U okviru tog pratećeg programa 64. Pulskog filmskog festivala, čija je kustoskinja Branka Benčić, od 16. jula do 1. avgusta u MMC Luka biće predstavljene izložbene celine “Video, televizija, anticipacija”, “Desktop Cinema: Post internet estetika” i “Nove kolekcije”.

Učestvuju umetnici: Tomislav Gotovac, Sanja Iveković, Ivan Faktor, Dalibor Martinis, Apsolutno, Dubravka Sekulić, Zhel (Željko Vukičević), Žižić/Kožul, Ana Hušman, Tomislav Šoban, Lightune G, Kevin B. Lee i Susanna Flock.

Izložbena celina “Video, televizija, anticipacija” kustoskinja Branke Benčić i Aleksandre Sekulić iz Beograda, bavi se odnosom i uticajima televizije na ranu produkciju umetničkog videa 70-ih i 80-ih godina u kulturnom prostoru SFRJ. Izložba ukazuje da je, reflektujući produkcijsku moć i dominaciju, televizija uspostavila formativan uticaj na oblikovanje specifične estetike. Radovi umetnika na izložbi, koja je održana 2013. godine i u Salonu Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, preispituju upravo kulturni uticaj televizije i njen autoritet. Umetnici su destabilizovali konvencije gledanja televizije, kao i načine kulturne proizvodnje i potrošnje, prisvajajući estetiku, poetiku, ideologiju i strukturu medija televizije, te intervenišući u kodove produkcije slika i sadržaja.

Uokviru te celine zastupljeni su: Sanja Iveković, Dalibor Martinis, Tomislav Gotovac, Ivan Faktor, Apsolutno, Zhel

Izložbena celina “Desktop cinema” u prostoru galerije Aneks, koju je Branka Benčić osmislila sa Miriam de Rosa, govori o post internet estetici i uticaju interneta na recentni video, te usmerava interesovanje na nove audiovizuelne prakse međunarodnih umetnika Susanne Flock i Kevina B. Leeja. Izložba ukazuje na pomak interesovanja prema novim medijskim formama, internetu kao novom “prostoru tokova”, digitalnim platformama distribucije koje učestvuju i stvaranju novog vizuaenog jezika i nove post-internet / digitalne estetike.
 
Treći segment izložbe fokusiran je prakse i instituciju televizije, nakon prikazivanja na Trećem programu Hrvatske televizije, a u galerijiski prostor donosi “Nove kolekcije” - nove audiovizualne radove umetnika koji su nastali u produkciji HRT-a.

U toj celinji, čiji su kustosi Branka Benčić i Vladislav Knežević, zastupljeni su: Dalibor Martinis, Ana Hušman, Žižić/Kožul, Tomislav Šoban i Lightune G.

Izložbu prati dvojezična publikacija na hrvatskom i engleskom jeziku, koja na više od 80 strana sadrži i eseje Branke Benčić, koja je ove godine i kustoskinja učešća Hrvatske na 57. Bijenalu umetnosti u Veneciji, te Aleksandre Sekulić i Miriam de Rosa.

Cinemaniac > Misliti film” je višegodišnja istraživačka i izložbena platforma koja ispituje veze filma, pokretnih slika i savremene umetnosti, a od 2002. godine realizuje se kao prateći program Pulskog filmskog festivala. Projekat je posvećen sistemskom promišljanju alata i medijskog mišljenja u savremenim umetničkim i kustoskim praksama, u radu s pokretnim slikama, slikama iz projektora, njihovim međuodnosima, te načinima njihova istraživanja, kontekstualizacije, prezentacije i recepcije.

Pulski festival obuhvata i izložbe Purpur i tirkiz – Umetnost slike Predraga Peđe Miloševića iz Beograda u Srpskom kulturnom centru u Istri, fotografija Jelene Vukotić Ghosts of New York u Galeriji Makina, Filmski plakati Srednje škole primenjenih umetnosti i dizajna Pula u Kinu Valli i Prazno/Empty Zlatka Kopljara u MSUI.

Program “Cinemaniac > Misliti film” organizuje Apoteka - prostor za savremenu umetnost iz Zagreba, u partnerstvu sa Pulskim filmskim festivalom, a podržan je od Grada Pule, Ministarstva kulture Hrvatske, Istarske županije, HAVC-a i Istarske regije.

(SEEcult.org)

Video
22.05.2018 | 23:54

VOĐENJE - ARTTERROR: Fragmenti dualnosti

Vođenje kroz izložbu Fragmenti dualnosti umetničke asocijacije ARTTERROR u galeriji Podroom Kulturnog centra Beograda, održanu od 5. aprila do 3. maja 2018.