• Search form

20.02.2016 | 23:59

Fantastični predeo

Fantastični predeo

Izložba Đorđa Stanojevića “Fantastični predeo” u Galeriji Haos, koja će biti otvorena tokom marta, obuhvata ciklus radova koji su rezultat najrecentnijeg istraživačkog procesa tog autora koji temelji svoj opus na upotrebi prirodnog materijala - posne zemlje i koštanog crnog pigmenta, prevodeći ga u jezik savremene umetnosti.

U skladu sa konceptualnim principom "slikati kao priroda" jer "svi smo mi napravljeni od zemlje na kojoj smo rođeni i nosimo sve njene osobine", Stanojević se okreće prirodi da bi je, kako je navela Jelena Krivokapić u tekstu za katalog, suprotstavio smutnim vremenima i kulturološkom balastu, da bi elanom pobedio depresivni sociološki milje, da bi svoj stav izgradio na tajnim vezama i izrazitim razlikama kosmološkog i antropološkog, između uticaja nevidljivih prirodnih energija i intervencija umetnikove ruke. Cilj mu je da istraži odnose i međusobne zavisnosti ljudi, njihovog okruženja i prirode.

Stanojević je svoje radove ranije ostavljao dejstvu vetra, vlage, kiše, snega, prašine, sunca, a u ciklusu "fantastičnih pejsaža” prepuštao se slučajnostima, impulsivnom dejstvu upotrebljenih materijala i oslobađao svoj duh od svake izvesnosti, strogosti ili estetskog principa.

“Za Stanojevića umetnost nije oruđe društvene promene, već inherentni element njegovog napora da dospe do samorazumevanja putem složenog spleta otvorenih eksperimentalnih procesa”, naveo je svojevremeno o njegovom konceptu prirode Stevan Vuković, podsetila je Jelena Krivokapić, koja Stanojevićeve radove ne vidi kao crteže, bez obzira na svu otvorenost ka novim definicijama te discipline, već pre kao slike/objekti sa izvesnim linearnim tokovima.

Rođen 1974. godine u Osečini, Stanojević je diplomirao slikarstvo na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde je i magistrirao i 2012. doktorirao. Docent je na Akademiji za umetnost i konzervaciju SPC i na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu. Osnivač je i umetnički direktor projekta “Nature & Art”.

Bavi se teorijom umetnosti, piše likovnu kritiku i eseje. Samostalno je izlagao u Srbiji, a u nekoliko navrata i u Parizu. Učestvovao je i na brojnim kolektivnim izložbama u zemlji i inostranstvu.

Izložbu će otvoriti 1. marta profesor Čedomir Vasić, a biće je moguće pogledati do kraja meseca.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.