• Search form

28.12.2017 | 23:17

Jubilarni, 5. broj Moderne konzervacije

Jubilarni, 5. broj Moderne konzervacije

Novi, peti broj časopisa “Moderna konzervacija”, godišnjaka u izdanju Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, koji je upravo izašao iz štampe, donosi niz naslova kroz redovne rubrike posvećene istoriji, teoriji i filozofiji konzervacije, konzervatorskoj praksi, međunarodnim dokumentima, kao i prikazima knjiga i stručnih skupova, te intervju sa istaknutim austrijskim ekspertom Vilfredom Lipom (Wilfred Lipp).

Iako tematski okvir časopisa čini moderna konzervacija, njeno stvarno poznavanje nije moguće ostvariti bez uvida u istoriju, teoriju i filozofiju konzervacije, pa otuda časopis, kako navodi redakcija, nastoji da preko redovnih rubrika uspostavi balans između istorije, teorije i filozofije konzervacije, s jedne, i konzervatorske prakse, sa studijama slučajeva iz Srbije i sveta, s druge strane.

Jubilarni broj “Moderne konzervacije” sadrži pet priloga u rubrici posvećenoj istoriji, teoriji i filozofiji konzervacije, čiji se autori bave različitim temama – ICCROM i politike obuke i izgradnje kapaciteta, Promene koncepta nasleđa kao faktora koji određuje zaštitu nasleđa i njegovo upravljanje, Sudbina slike spomenika u Evropi nakon 1945. godine, ICOMOS i Svetska baština, Novi pristup upravljanju opipljivog i neopipljivog nasleđa u regionu jugoistočne Azije i Pacifika.

Rubrika posvećena konzervatorskoj praksi donosi 12 priloga – Arheološko nasleđe u Srbiji danas – briga države ili posao entuzijasta, Kulturni turizam – izazovi za kulturno nasleđe, Stanje srednjovekovnih nekropola Stare Raške i mere za njihovo očuvanje, Uzroci nastanka deformacija na bedemskom zidu manastira Hilandara, Arača – razumevanje vrednosti i mesta, Smederevska tvrđava, konzervacija i restauracija, Rekonstrukcija kao prijetnja, Ikonostas iz 19. veka u manastiru Studenica – konzervatorsko-restauratorski radovi, Sakralni projekat srpske kuće, Primena infracrvene reflektografije na primeru slike iz Zbirke strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada, Predlog stilske interpretacje kuće u ulici cara Dušana broj 10 u Beogradu, Nasleđe modernog pokreta u Tel Avivu – Jafi i njegove implikacije na javnu svest.

Na zahtev brojnih čitalaca, ovogodišnji intervju objavljen je dvojezično, a rađen je sa Vilfredom Lipom, dugogodišnjim predsednikom austrijskog ICOMOS-a i predsednikom međunarodnog Naučnog komiteta za teoriju i filozofiju konzervacije – THEOPHILOS.

Rubrika Međunarodna dokumenta donosi pet dokumenata, zaključno sa ICOFORT-ovom Poveljom o fortifikacijama i vojnom nasleđu koja je usvojena na Generalnoj skupštini ICOMOS-a u decembru ove godine u Nju Delhiju.

Časopis sadrži i četiri prikaza – knjige Una vita per il restauro: L'impegno di Giuseppe Basile, te skupova: War, Revolution and Memory: Post-War Monuments in Post-Communist Europe, Zagreb 2017, Održivi razvoj arheoloških lokaliteta, Arača 2017. i Obnova, održavanje i promocija tvrđava – nacionalni zadaci razvoja u evropskim okvirima, Novi Sad, 2017.

I peti broj “Moderne konzervacije” nastavlјa tradiciju objavlјivanja priloga stranih autora čiji je doprinos u skladu sa konceptom tog časopisa koji se zalaže za povećanje znanja i promociju etički utemelјene konzervatorske prakse, sa osnovnom idejom unapređenja discipline i povećanja brige i odgovornosti za očuvanje nasleđa u sopstvenoj sredini. Pored ranije poznatih autora, novi broj “Moderne konzervacije” uvodi i nove autore iz sveta, uz nadu da će i ovoj sredini biti jednako interesantni.

Izuzetna recepcija prethodna četiri broja u Srbiji i regionu opravdala je ideju izdavača o pokretanju novog i savremenog stručnog časopisa 2013. godine, čiji bi koncept korespondirao sa zahtevima moderne konzervacije.

Časopis “Moderna konzervacija” ima specifičan pristup konzervatorskim problemima i zadacima, sa akcentom na znanju i unapređenju materije zaštite i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Naziv “Moderna konzervacija” proistekao je iz saznanja da je obavlјanje konzervacije danas, kao delatnosti od javnog interesa, često praćeno lutanjem između konvencionalnih i savremenih pristupa iz različitih razloga, ali možda najviše zbog nedovolјnog poznavanja savremenih kretanja u struci. Kao deo međunarodne asocijacije, u čijoj tradiciji je prisutno zalaganje za unapređenje znanja, upoznavanje sa najnovijim trendovima i savremenim metodologijama, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija u obavezi je da se zalaže za poštovanje principa savremene konzervacije i afirmaciju vrednosti i različitosti nasleđa. I pokretanje časopisa predstavlјalo je korak u tom pravcu i jedan od najvažnijih programskih zadataka ICOMOS-a Srbija.

Urednica “Moderne konzervacijeBranka Šekarić, sekretar redakcije Sanja Kesić Ristić i sama redakcija ulažu ogroman napor da svaki novi broj ostane na liniji početnog koncepta i opravda stečeni ugled.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  06.10.2018 | 10:00

  Kibla, Maribor

  Kibla portal, Valvasorjeva 40, Maribor

  OSEBNO / PERSONAL - mednarodna skupinska razstava (5.10.-29.12.2018.)

  Jozef Suchoža (Slovaška), Nataša Prosenc Stearns (Slovenija/ZDA), Jože Slaček in Jiri Kočica (Slovenija), Jure Fingušt (Slovenija), Janez Kardelj (Slovenija), Maruša Šuštar (Slovenija), Tadej Vaukman (Slovenija), Maša Jazbec (Slovenija), Artists&Poor's (Slovenija), Radovan Kunić (Hrvaška), Boštjan Novak (Slovenija), Dragica Čadež (Slovenija), Anka Krašna (Slovenija), Selma Selman (BH/ZDA), Nikita Shalenny (Ukrajina/UA), Nataša Berk, Vlado Repnik, Simon Macuh, Petra Kapš (Slovenija), Tincuta Heinzel in Hillevi Munthe, kuratorici - Poskusi, napake, preizkušnje in napake: Attempts, Failures, Trials and Errors: Teresa Almeida (Portugalska / ZK / Švedska), Beam (Nizozemska), Shih Wei Chieh (Tajvan), Kate Sicchio (ZDA) & Camille Baker (Kanada / ZK), Renata Gaui (Brazilija / ZDA), Maria Paulina Gutiérrez (Kolumbija), Tincuta Heinzel (Romunija/Nemčija/ZK), Shary Kock (Nizozemska), Aline Martinez Santos (Brazilija/Nemčija), Afroditi Psarra (Grčija/ZDA), Annette Schmid & Veerle Pennock (Nemčija/Nizozemska), Zoran Popovici (Romunija), Natacha Roussel (Francija/Belgija), Vitalii Shupliak (Ukrajina/Poljska), Giulia Tomasello (Italija/ZK), Pauline Vierne (Francija/Nemčija), ZEST Collective (Romunija), Ebru Kurbak (Turčija/Avstrija), Mili John Tharakan (Indija/ZK), Rebecca Stewart (ZDA/ZK)

  http://www.kibla.org

  13.10.2018 | 10:00

  Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Dunavska 37, Novi Sad

  ILIJA ŠOŠKIĆ: AKCIONE FORME - retrospektivna izložba (12.10.-24.12.2018.)

  kustosi izložbe: Zoran Erić (Muzej savremene umetnosti Beograd) i Nebojša Milenković (Muzej savremene umetnosti Vojvodine)

  organizacija: Muzej savremene umetnosti Beograd i Muzej savremene umetnosti Vojvodine

  http://www.msuv.org

  14.10.2018 | 10:00

  Muzej savremene umetnosti Beograd

  ILIJA ŠOŠKIĆ: AKCIONE FORME - retrospektivna izložba (13.10.-24.12.2018.)

  kustosi izložbe: Zoran Erić (Muzej savremene umetnosti Beograd) i Nebojša Milenković (Muzej savremene umetnosti Vojvodine)

  organizacija: Muzej savremene umetnosti Beograd i Muzej savremene umetnosti Vojvodine

  http://www.msub.org.rs

Video
10.12.2018 | 17:42

VOĐENJE: Dan vredan veka - 1. decembar 1918.

Autorsko vođenje kroz izložbu Muzeja Jugoslavije Dan vredan veka - 1.