• Search form

28.12.2017 | 23:17

Jubilarni, 5. broj Moderne konzervacije

Jubilarni, 5. broj Moderne konzervacije

Novi, peti broj časopisa “Moderna konzervacija”, godišnjaka u izdanju Nacionalnog komiteta ICOMOS Srbija, koji je upravo izašao iz štampe, donosi niz naslova kroz redovne rubrike posvećene istoriji, teoriji i filozofiji konzervacije, konzervatorskoj praksi, međunarodnim dokumentima, kao i prikazima knjiga i stručnih skupova, te intervju sa istaknutim austrijskim ekspertom Vilfredom Lipom (Wilfred Lipp).

Iako tematski okvir časopisa čini moderna konzervacija, njeno stvarno poznavanje nije moguće ostvariti bez uvida u istoriju, teoriju i filozofiju konzervacije, pa otuda časopis, kako navodi redakcija, nastoji da preko redovnih rubrika uspostavi balans između istorije, teorije i filozofije konzervacije, s jedne, i konzervatorske prakse, sa studijama slučajeva iz Srbije i sveta, s druge strane.

Jubilarni broj “Moderne konzervacije” sadrži pet priloga u rubrici posvećenoj istoriji, teoriji i filozofiji konzervacije, čiji se autori bave različitim temama – ICCROM i politike obuke i izgradnje kapaciteta, Promene koncepta nasleđa kao faktora koji određuje zaštitu nasleđa i njegovo upravljanje, Sudbina slike spomenika u Evropi nakon 1945. godine, ICOMOS i Svetska baština, Novi pristup upravljanju opipljivog i neopipljivog nasleđa u regionu jugoistočne Azije i Pacifika.

Rubrika posvećena konzervatorskoj praksi donosi 12 priloga – Arheološko nasleđe u Srbiji danas – briga države ili posao entuzijasta, Kulturni turizam – izazovi za kulturno nasleđe, Stanje srednjovekovnih nekropola Stare Raške i mere za njihovo očuvanje, Uzroci nastanka deformacija na bedemskom zidu manastira Hilandara, Arača – razumevanje vrednosti i mesta, Smederevska tvrđava, konzervacija i restauracija, Rekonstrukcija kao prijetnja, Ikonostas iz 19. veka u manastiru Studenica – konzervatorsko-restauratorski radovi, Sakralni projekat srpske kuće, Primena infracrvene reflektografije na primeru slike iz Zbirke strane umetnosti Muzeja grada Novog Sada, Predlog stilske interpretacje kuće u ulici cara Dušana broj 10 u Beogradu, Nasleđe modernog pokreta u Tel Avivu – Jafi i njegove implikacije na javnu svest.

Na zahtev brojnih čitalaca, ovogodišnji intervju objavljen je dvojezično, a rađen je sa Vilfredom Lipom, dugogodišnjim predsednikom austrijskog ICOMOS-a i predsednikom međunarodnog Naučnog komiteta za teoriju i filozofiju konzervacije – THEOPHILOS.

Rubrika Međunarodna dokumenta donosi pet dokumenata, zaključno sa ICOFORT-ovom Poveljom o fortifikacijama i vojnom nasleđu koja je usvojena na Generalnoj skupštini ICOMOS-a u decembru ove godine u Nju Delhiju.

Časopis sadrži i četiri prikaza – knjige Una vita per il restauro: L'impegno di Giuseppe Basile, te skupova: War, Revolution and Memory: Post-War Monuments in Post-Communist Europe, Zagreb 2017, Održivi razvoj arheoloških lokaliteta, Arača 2017. i Obnova, održavanje i promocija tvrđava – nacionalni zadaci razvoja u evropskim okvirima, Novi Sad, 2017.

I peti broj “Moderne konzervacije” nastavlјa tradiciju objavlјivanja priloga stranih autora čiji je doprinos u skladu sa konceptom tog časopisa koji se zalaže za povećanje znanja i promociju etički utemelјene konzervatorske prakse, sa osnovnom idejom unapređenja discipline i povećanja brige i odgovornosti za očuvanje nasleđa u sopstvenoj sredini. Pored ranije poznatih autora, novi broj “Moderne konzervacije” uvodi i nove autore iz sveta, uz nadu da će i ovoj sredini biti jednako interesantni.

Izuzetna recepcija prethodna četiri broja u Srbiji i regionu opravdala je ideju izdavača o pokretanju novog i savremenog stručnog časopisa 2013. godine, čiji bi koncept korespondirao sa zahtevima moderne konzervacije.

Časopis “Moderna konzervacija” ima specifičan pristup konzervatorskim problemima i zadacima, sa akcentom na znanju i unapređenju materije zaštite i očuvanja kulturnog i prirodnog nasleđa.

Naziv “Moderna konzervacija” proistekao je iz saznanja da je obavlјanje konzervacije danas, kao delatnosti od javnog interesa, često praćeno lutanjem između konvencionalnih i savremenih pristupa iz različitih razloga, ali možda najviše zbog nedovolјnog poznavanja savremenih kretanja u struci. Kao deo međunarodne asocijacije, u čijoj tradiciji je prisutno zalaganje za unapređenje znanja, upoznavanje sa najnovijim trendovima i savremenim metodologijama, Nacionalni komitet ICOMOS Srbija u obavezi je da se zalaže za poštovanje principa savremene konzervacije i afirmaciju vrednosti i različitosti nasleđa. I pokretanje časopisa predstavlјalo je korak u tom pravcu i jedan od najvažnijih programskih zadataka ICOMOS-a Srbija.

Urednica “Moderne konzervacijeBranka Šekarić, sekretar redakcije Sanja Kesić Ristić i sama redakcija ulažu ogroman napor da svaki novi broj ostane na liniji početnog koncepta i opravda stečeni ugled.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.