• Search form

07.02.2016 | 23:14

Kalendar konkursa za OCD za 2016.

Kalendar konkursa za OCD za 2016.

Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom objavila je Kalendar konkursa za finansiranje projekata i programa udruženja i drugih organizacija civilnog društva iz sredstava budžeta Srbije u 2016. godini.

Kancelarija objavlјuje Kalendar konkursa u cilјu blagovremenog obaveštavanja organizacija civilnog društva o planiranim javnim konkursima za finansiranje programskih i projektnih aktivnosti civilnog društva iz budžeta Srbije i AP Vojvodine, dobijanja što kvalitetnijih projektnih predloga, kao i povećanja broja potencijalnih korisnika budžetskih sredstava.

Kako je saopšteno, Kalendar nije potpun i njegovo popunjavanje biće nastavlјeno u skladu sa pristizanjem obaveštenja iz institucija o planiranim javnim konkursima za 2016. godinu.

Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom kontinuirano od 2013. godine prikuplјa informacije o planiranim konkursima i, u skladu sa prikuplјenim podacima, početkom svake godine objavlјuje Kalendar.

Kalendar konkursa za 2016. godinu moguće je preuzeti sa sajta Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom

(SEEcult.org)

Video
20.11.2017 | 23:55

VOĐENJE: Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji

Galerija SANU u Beogradu predstavlja od 27. septembra do 26. novembra izložbu “Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji.