• Search form

13.10.2017 | 12:43

Kenđi Nagai u Grafičkom

Kenđi Nagai u Grafičkom

Izložba grafika umetnika Kenđija Nagaija iz Japana, čija je bogata međunarodna karijera obeležena i značajnim prisustvom na savremenoj likovnoj sceni Srbije, biće otvorena 17. oktobra u Grafičkom kolektivu u Beogradu, u prisustvu autora.

Nagai će predstaviti novi ciklus litografija koji poetski ishodi iz njegovih prethodnih stvaralačkih faza, koje karakteriše kultivisan grafički pristup u strukturiranju linearnih ritmičkih celina. Nagai ne reprodukuje oblike iz prirode, već svoje refleksije transponuje u apstraktne forme, grafičke zabeleške šumova/tišine, pokreta/postojanosti prirodnih formi i procesa.

U stvaralaštu Nagaija fermentišu se različita poetska iskustva, tradicionalno i savremeno, kao eho zapadno-evropskog i klasičnog japanskog slikarstva. Orijentalna filozofija koja svet percipira na osnovu principa jin i jang, suštinski je integrisana u rad tog autora, čiji se poetski diskurs oslanja na negovanje uspomena na čulna iskustva iz detinjstva i svakodnevnog života.

Odrastao u porodici vlasnika fabrike tekstila, Nagai je u detinjstvu bio fasciniran živopisnim koloritom i teksturom tkanina koje su postale deo vizuelne kulture uz koju je formiran, prerastajući u evokativni element stvaralačke ideje i prakse. Danas, nastanjen u blizini užurbanosti Tokija, Nagai otkriva prirodu kroz sopstveni rad, njene kontraste i balans između različitih oprečnosti, naveo je Grafički kolektiv u najavi izložbe.

Kako sam Nagai objašnjava, nastavio je da stvara “radove koji traže balans konflikta i harmonije”.

C” u naslovu njegovih radova odnosi se na haos i kosmos, a “L” na liniju.

Kenji Nagai, CL E15 1, 2015, litografija

Nagai je prisutan u Srbiji počev od nagrade na trećem Bijenalu grafike 1994. godine, preko učešća na Međunarodnom trijenalu grafike 2011. i 2017. godine, kao i u umetničkim kolonijama Studenice i Sićeva. Reč je o autoru koji, između ostalog, kontinuirano gradi čvrste veze umetnika i grafičkih centara u Srbiji i Japanu, istakao je Grafički kolektiv.

Rođen 1947. godine u Tokiju, Nagai je diplomirao na Umetničkom Univerzitetu Musašino u Japanu (1972). Dobitnik je stipendije japanske vlade za boravak u Holandiji (1988/89). Realizovao je više od 20 samostalnih izložbi u Tokiju i Holandiji, te učestvovao na velikom broju kolektivnih izložbi (Japan, Rusija, Kanada, Turska, Srbija).

Dobitnik je više nagrada i priznanja u oblasti grafičkog stvaralaštva.

Izložba u Grafičkom kolektivu biće otvorena do 28. oktobra.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.