• Search form

14.06.2017 | 10:29

Mađarske NVO: Nastavljamo

Mađarske NVO: Nastavljamo

Mađarske organizacije civilnog društva, ujedinjene oko kampanje “Civilizacija” (Civilizacio), poručile su da će i nakon usvajanja novog zakona o nevladinom sektoru nastaviti da se bore protiv nametnutih rešenja, koja su ocenile kao nepotrebna, stigmatizujuća i štetna.

Nakon što je mađarki parlament 13. juna usvojio novi zakon o NVO, posle dva odložena glasanja, ujedinjene organizacije civilnog društva poručile su da su nova zakonska rešenja nepotrebna zato što je njihov rad već transparentan, budući da pružaju detaljne informacije o svojim donatorima i finansijama u godišnjim izveštajima, a svoje aktivnosti predstavljaju i izvode u javnosti.

Novi zakon je stigmatizujući zato što sugeriše da organizacije koje rade za dobrobit društva zahvaljujući stranoj pomoći predstavljaju pretnju zemlji. Štetan je jer podriva međusobno poverenje i postavlja pitanje prava na slobodu izražavanja, poručile su mađarske nevladine organizacije povodom usvajanja novog zakona koji obavezuje one koje primaju stranu pomoć da se kao takve i registruju.

Ističući da su raznolike, ali ujedinjene u protestu zbog stigmatizacije i pokušajima sprečavanja ostvarenja njihove misije, organizacije civilnog društva u Mađarskoj podetile su da pomažu milionima ljudi svake godine obezbeđujući krov nad glavom beskućnicima, dajući besplatnu pravnu pomoć ili socijalne usluge, edukujući ili podržavajući ugroženu decu ili odrasle građane, ili štiteći životno okruženje.

“Radimo na autentičnim i teškim socijalnim pitanjima koja ne izazivaju dovoljnu pažnju i koja su posao državnih institucija”, poručile su nevladine organizacije, navodeći da postoji opravdan razlog za strah da novousvojeni zakon neće biti kraj dugogodišnje vladine kampanje za diskreditovanje civilnog društva. Naprotiv, ovo je novi korak u dužem procesu potpune diskreditacije nevladinog sektora, poručile su organizacije civilnog društva, ističući da, međutim, prava demokratija i građanske slobode nisumogući bez nezavisnog i kritičkog mišljenja i jakog civilnog društva.

“Mi, civilne organizacije, volimo našu raznolikost, ali ostajemo ujedinjene u cilju da učinimo Mađarsku boljim mestom za život. Sve organizacije koje su pogođene novim zakonom imaće to u vidu prilikom odlučivanja o njegovoj primeni”, poručilo je mađarsko civilno društvo, uvereno i da novi zakon krši Ustav i mnoge međunarodne ugovore koje je ratifikovala Mađarska. Stoga će iskoristiti sve raspoložive domaće i međunarodne mehanizme da ga obore.

(SEEcult.org)

Video
18. Bijnale umetnosti Pancevo
21.06.2018 | 15:33

VOĐENJE: 18. Bijenale umetnosti u Pančevu - Prostorni agens

Vođenje kroz 18. Bijenale umetnosti u Pančevu “Prostorni agens”, održano od 26. maja do 17.