• Search form

08.07.2017 | 13:42

Magna Mater u 21. veku

Magna Mater u 21. veku

Izložba “Magna Mater – dvadeset prvo poglavlje” Jefimije Kocić biće otvorena 10. jula u Grafičkom kolektivu u Beogradu, a predstavlja seriju plakata kojima ta mlada grafička dizajnerka, promišljajući ulogu i status žene u savremenom društvu, sažima ličnu i kolektivnu recepciju žene, njenih rodnih i društvenih uloga.

Autorka seriju radova naziva interaktivnim plakatima, koji kreativni potencijal ostvaruju u zavisnosti od individualnog polazišta, stava, predubeđenja i shvatanja svakog posmatrača ponaosob o temama koje otvaraju njeni radovi. Nastojanja autorke usmerena su ka pozicioniranju sveta žene izvan stereotipnih predstava koje joj nameće zajednica i izvan podređenosti u hijerarhiji patrijarhalnog miljea.

Jefimija Kocić se uz dozu lucidnosti i humora poigrava uvreženim mišljenjima, provocira i podstiče na (auto)refleksiju, teži odgonetanju i razumevanju rodnih uloga, muško-ženskih, ali i prijateljskih odnosa i veza, navela je u pratećem tekstu Slavica Dragosavac. Vizuelna rešenja su svedena, a ikonografija radova sastoji se od prepoznatljivih predmeta,  simboličkih okidača koji su sastavni deo različitih (ženskih) rituala, dopunjenih tekstualnim fragmentima, visprenim dosetkama, čije poruke podstiču na različita čitanja predstavljenog.

Jefimija Kocić pripada novoj generaciji vizuelnih umetnika koji na drugačiji način promišljaju likovnost i dizajn plakata kroz njegov nestandardni format, izražajnost u funkciji društvenog aktivizma, ali i umetničku poziciju samodovoljnosti kao slobodnog kreativnog polja.

Velika ili Vrhovna Majka je drevno ime najstarijeg poznatog poštovanog božanstva iz kojeg su se kroz istoriju razvile mnoge ženske boginje. Velika Majka označava moćnu žensku energiju koja daruje život, snažnu strastvenu ženu i zaštitnicu. Ona je prijateljica i majka fantastičnih bića, životinja i ljudi, prirode i celog svemira. Snažna emancipovana žena 21. veka polazište je autorki da animiranim digitalnim printovima, sa duhovitim citatima i simbolima preuzetim iz svakodnevnog života, svoje interesovanje objedini u neku vrstu sociološko-umetničkog komentara… Konstatujući društvene fenomene, autorka ih pretvara u formalne sklopove, gde se pored brojnih simboličnih značenja provlači i specifična likovna poetika, koju možemo da shvatimo kao autentično nastojanje da se ostvari čvrst sintetički spoj etičkih i estetskih potencijala jedne autentične umetničke izjave”, navela je Slavica Dragosavac.

Jefimija Kocić (1992) diplomirala i završila master studije na Fakultetu umetnosti u Nišu, odsek za primenjene umetnosti. Student je doktorskih studija na Fakultetu primenjenih umetnosti (Primenjene umetnosti i dizajn) i master studija na Fakultetu digitalnih umetnosti (Dizajn novih medija) Univerziteta Metropolitan u Beogradu. Od 2016. godine je asistent na predmetu Prostorna grafika na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Priredila je tri samostalne izložbe i učestvovala na više od 40 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.

Dobitnica je nekoliko nagrada za rad u oblasti grafičkog dizajna, a objavila je i knjigu poezije ”Veze”.

Izložba “Magna Mater – 21. poglavlje” biće otvorena u Grafičkom kolektivu do 29. jula.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.