• Search form

22.11.2016 | 11:28

MetaZona Branke Kuzmanović

MetaZona Branke Kuzmanović

Galerija Haos predstavlja izložbu “MetaZona” Branke Kuzmanović koja već samim nazivom sugeriše da je galerija mesto predisponirano za  koncentrisanje i generisanje raznih ideja, a u ovom slučaju podrazumeva i one aspekte u kojima radovi, kao nosioci određenih tema, ističu mikro ili makro entitete/fenomene.

Sa jedne strane, radovi Branke Kuzmanović ukazuju na prepoznatljive pojave u globalnom kontekstu, dok sa druge, ukazuju na neke od specifičnosti egzisztencije čoveka. Postavljanjem različitih relacija između radova, koji se na drugom planu izmeštaju iz zona ličnog i globalnog,  prepoznaju se univerzalni principi fluidnih tokova. Iz koegzistencije tako različitih kapaciteta i međuzonskih odnosa, radovi Branke Kuzmanović uspostavljaju jednu novu samosvojnu zonu crtačkih tokova – MetaZonu, navedeno je u najavi izložbe, koja će biti otvorena od 22. novembra do 16. decembra.

Mariela Cvetić u tekstu za katalog povodom izložbe Branke Kuzmanović navodi, između ostalog, da jezik, lakanovski rečeno, “uvek govori o gubitku ili odsustvu; reči su nam potrebne samo kada je objekat koji hoćemo odsutan, kad ga nema... U proizvodnji značenja, ali i u prevođenju jednog teksta u drugi, naziv umetničkog rada reprezentuje sam rad, dok on (umetnički rad), s druge strane, reprezentuje stvarnost. Na taj način se može čitati i ova uzložba: u idiolektu autorke izložbe imena radova su pojmovi kojima se označava ono-što-je-stalno-u-pokretu-i-komunikaciji, ono što čini politike svakodnevnog - Okrugli stolovi, Zelena polja, Sinapse, Sinkope, Pro-tok. Tako naslovljeni radovi situirani su u prostoru galerije kao još jedno (meta) označeno – MetaZona”.


 Branka Kuzmanović, MetaZona

Branka Kuzmanović prisutna je na likovnoj umetničkoj sceni od 1992. godine, a osim na grupnim i samostalnim izložbama, učestvovala je i na brojnim simpozijumima, kolonijama, različitim projektima u zemlji i inostranstvu.

Diplomirala je 1994, a magistrirala 1997. godine na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu u oblasti slikarstva. Na istom fakultetu završila je doktorske umetničke studije 2013. godine.

Na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu radila je od 1996. do 1998. godine, a od 1998. radi na Fakultetu primenjenih umetnosti  Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Članica je Udruženja likovnih umetnika Srbije od 1995. godine.

Dobitnica je niza nagrada i priznanja, među kojima su: 1996. Nagrada istoričara umetnosti, 19. Memorijal Nadežde Petrović, Čačak; 1997. Kritičari su izabrali, Galerija Kulturnog centra, Beograd; 2008. Nagrada 12. Prolećnog anala, medalja Anale – Grad/Licegrada, Čačak…

Radovi joj se nalaze u mnogim javnim i privatnim kolekcijama.

Izložbu Branke Kuzmanović u Haosu otvoriće u 20 sati istoričarka umetnosti Bojana Burić.

Izložba “MetaZona” podržana je od Sekretarijata za kulturu Beograda.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.