• Search form

15.01.2018 | 10:45

Mreža za pametan grad

Mreža za pametan grad

Organizacija Radiona.org, koja od osnivanja aktivno deluje na razvoju open source kulture, zajednice i prostora za eksperimente i učenje, pokrenula je “smart city” mrežu u Zagrebu, zasnovanu na konceptu korišćenja savremenih tehnologija u cilju optimizovanja različitih funkcija grada, poboljšanja kvaliteta života građana, podsticanja ekonomije, te smanjenja energetskog i ekološkog uticaja ljudskog delovanja.

Kao što ne postoji univerzalna definicija koncepta “smart city”, ne postoji ni krajnja tačka u kojoj se grad može nazvati “pametnim”, već se radi o seriji koraka u smeru omogućavanja veće partipacije, transparentnosti i umreženosti građana, privatnih i javnih subjekata i objekata. Tehnički gledajući, kako navodi Radiona, to podrazumeva postojanje odgovarajućih mrežnih i kompjuterskih infrastruktura, integrisanih senzora i komunikacijskih kanala i standarda, koji omogućavaju razmenu podataka u stvarnom vremenu, analize, mogućnosti automatizacije, ali i osiguravaju privatnost učesnika.

Kao primer, Radiona navodi mrežu jeftinih, umreženih i nezavisnih tačaka-senzora koji konturirano mere kvalitet zraka i atmosferskog zagađenja, a rezultate tih merenja u stvarnom vremenu objavljuju u formi otvorenih podataka (open data). Na osnovu njih se mogu realizovati vizualizacije podataka, analize, planovi i sistemi nezavisne kontrole i alarmiranja. Ista stvar može se napraviti i s bilo kojom drugom merljivom vrednosti, poput kvaliteta vode ili vodostaja, nezavisno od prostorne dislociranosti i nedostupnosti klasične infrastrukture. Ili, kada bi sve kante za zbrinjavanje otpada u gradu imale mogućnost javljanja kada su pune, tada bi bilo moguće optimizovati vreme odvoza i bolje isplanirati celokupan sistem zbrinjavanja otpada. Takođe, primer bi mogla da bude javna rasveta koja uz pomoć integrisanih senzora može da registruje aktivnost u pojedinom delu grada, što bi omogućilo da sistem dinamički prilagođava intenzitet svetla i potrošnju energije, a informacije o aktivnostima mogle bi se iskoristi i za bolje planiranje aktivnosti u pojedinim delovima grada. Takođe, moguće je zamisliti dostupnost malih i energetski vrlo efikasnih senzora za lokaciju koji bi mogli biti integrisani u različita prevozna sredstva, pa čak i u bicikle. Time bi se stvorila osnova za zaštitu od krađe, ali i bike-sharing servise. Implementacije, takođe, mogu biti i razni naučni i privatni eksperimenti, kulturni ili turistički sadržaji ili igre.

Radiona.org od osnivanja organizuje radionice, predavanja, izložbe, u saradnji s brojnim partnerima i institucijama (FER, Creative Museum, Making Museum…). Prva je u Hrvatskoj radila praktične radionice na temu IoT (Internet of Things), a aktivno učestvuje i u projektu Otvorene mreže (osiguravanje besplatnog interneta za sve i izgradnja nezavisne internet infrastrukture).

Kao prirodni nastavak dosadašnjeg rada, u skladu sa verovanjem u bottom-up pristup i otvorenost, Radiona.org je nedavno počela postavljanje LoRa WAN gatewaya.

LoRa WAN je protokol za kontrolu pristupa medijima za širokopojasne mreže, dizajniran tako da omogućava uređajima male potrošnje da komuniciraju sa povezanim internet aplikacijama putem bežičnih veza velikog dometa. Radionini gatewayi će biti deo The Things Network, globalne, otvorene i popularne internet mreže, koja koristi LoRaWAN mrežnu tehnologiju. Cilj Radione je da učestvuje u stvaranju upotrebljive mreže u Zagrebu (potrebno je pokriti značajan deo grada) kako bi se omogućilo svima da aktivno učestvuju, eksperimentišu i uče.

“Verujemo da kroz popularizaciju, demokratizaciju i demistifikaciju ove tehnologije, možemo doprineti razvoju budućih aplikacija sa svrhom razvoja grada Zagreba kao ‘pametnog’ grada”, navela je Radiona.org u saopštenju, najavljujući postavljanje dodatne tri tačke u različitim delovima grada tokom januara i februara.

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  11.07.2018 | 10:00

  Muzej sodobne umetnosti Metelkova, +MSUM, Ljubljana

  NEBEŠKA BITJA. Ne človek ne žival - mednarodna razstava (10.7.-4.11.2018.)

  umetniki: Jure Detela, Igor Grubić, Janez Janša, Alexi Kukuljevic, Oleg Kulik, Siniša Labrović, Tanja Lažetić, Vladimir Leben in Ercigoj Art, Marko Pogačnik, Franc Purg, Tamara Al-Samerraei, Maja Smrekar, Sven Stilinović, Jože Tisnikar, Zoran Todorović, Jalal Toufic, Anton Vidokle

  kustosinji razstave: Zdenka Badovinac, Bojana Piškur

  http://www.mg-lj.si/si/razstave/2369/razstava-nebeska-bitja-ne-clovek-ne-zival

  12.07.2018 | 09:00

  Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18, Zagreb

  TESLIN SVETSKI SISTEM - izložba posvećena dostignućima Nikole Tesle na polju bežičnog prenosa energije(11.7.-30.10.2018.)

  autorica: Zorica Civrić, muzejska savetnica Muzeja nauke i tehnike - Beograd

  organizacija: Muzej nauke i tehnike u Beogradu i Tehnički muzej Nikola Tesla iz Zagreba

  http://tehnicki-muzej.hr

  https://www.facebook.com/Tehnički-muzej-Nikola-Tesla-335802459827986

  http://www.muzejnt.rs

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  22.07.2018 | 11:00

  2. BIJENALE INDUSTRIJSKE UMJETNOSTI / 2ND INDUSTRIAL ART BIENNIAL: NA LEĐIMA PALIH DIVOVA / ON THE SHOULDERS OF FALLEN GIANTS (IAB 2018) (20.7.-28.10.2018.) Labin, Pula, Raša, Rijeka, Vodnjan

  umjetnici/ce: Zanny Begg & Elise McLeod, Nina Bunjevac, CANAN, Phil Collins, Siniša Ilić, Matija Ferlin & Mauricio Ferlin, Fokus grupa, Ulrik Heltoft, Vlatka Horvat, Božena Končić Badurina, Luiza Margan, Maryanto, Naeem Mohaiemen, Oscar Murillo, Nikolay Oleynikov, Daniela Ortiz, Dan Perjovschi, Laure Prouvost, Kahlon Rajkamal, Miljohn Ruperto, Selma Selman, шkart, Marko Tadić & Miro Manojlović, Želimir Žilnik

  kustosice: Što, kako i za koga / WHW

  organizacija: Labin Art Express XXI

  suorganizacija: MMSU Rijeka, Arheološki muzej Istre

  http://www.industrialartbiennale.eu

  10.08.2018 | 10:00

  MGLC, Ljubljana

  RIKO DEBENJAK (1908-1987) - pregledna/retrospektivna razstava (9.8.-11.11.2018.)

  kustosinja razstave: Breda Škrjanec

  http://www.mglc-lj.si

  03.09.2018 | 10:00

  Spomen-zbirka Pavla Beljanskog, Trg galerija 2, Novi Sad

  Dani evropske baštine 2018.

  MAISON BARILLI: BELGRADE/NEW YORK - izložba posvećena Mileni Pavlović Barili (2.9.-28.10.2018.)

  autori: Stefan Žarić i Violeta Tomić

  http://www.pavle-beljanski.museum

  11.09.2018 | 10:00

  Francuski institut u Novom Sadu, Nikole Pašića 33, Novi Sad

  ZORAN SVILAR: LOŠI MOMCI - izložba ilustracija za Le Monde diplomatique, izdanje na sprskom jeziku (10.9.-31.10.2018.)

  http://www.institutfrancais.rs

  14.09.2018 | 08:00

  Centar savremene umjetnosti Crne Gore, Dvorac Petrovića, Kruševac bb, Podgorica

  Izložba "Pravi se da spavaš" Tadije Janičića (13.9-31.10.2018)

  Radno vreme: ponedeljak - petak 8 h - 20 h, subota 10 h - 14 h

   

  https://www.facebook.com/CSUCG/

Video
21.10.2018 | 23:47

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 1/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

1/5 Kritičar na delu: prof. dr Jerko Denegri, istoričar umetnosti