• Search form

12.10.2018 | 12:34

Nagrada Spomen-zbirke Beljanski Sofiji Milenković

Nagrada Spomen-zbirke Beljanski Sofiji Milenković

Nagradu Spomen-zbirke Pavla Beljanskog za školsku 2017/2018. godinu dobila je istoričarka umetnosti Sofija Milenković za rad “Umetnost Marka Čelebonovića u četvrtoj deceniji XX veka”, odbranjen kod prof. dr Lidije Merenik na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Ocenjivačka komisija, u čijem su sastavu bili istoričari umetnosti dr Jelena Erdeljan (predsednica), dr Olga Špehar sa Odeljenja za istoriju umetnosti  Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Jelena Banjac iz Muzeja grada Novog Sada, dr Vladimir Dimovski sa Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu i mr Milana Kvas, v. d. upravnika Spomen-zbirke Pavla Beljanskog, navela je u obraloženju da Sofija Milenković u nagrađenom master radu, odbranjenom 2017. godine, analizira umetničku aktivnost Čelebonovića u četvrtoj deceniji 20. veka kroz pet zaokruženih celina, u kojima detaljno i argumentovano predstavlja temu sa težištem na analizi okolnosti, konteksta i uslova razvoja njegovog opusa.

Rad posebno ispituje odnose Čelebonovićeve umetničke prakse sa različitim sredinama u kojima se ispoljavala, čime se stiče uvid u formalne, tematske i konceptualne osnove njegove prakse 30-ih godina 20. veka.

Rad Sofije Milenković je “zreo, analitičan, potkrepljen savremenom literaturom, temeljno postavljen, dobro obrazloženih ideja, nadahnut, bogato ilustrovan i podsticajan za buduća istraživanja”, navela je Ocenjivačka komisija, ističući i da je napisan sa pozicija savremene istorije umetnosti, te da precizno ukazuje na neophodnost komparativnog i kontekstualnog razumevanja umetničkog dela, a time i na okvir razumevanja srpske istorije umetnosti i vizuelne kulture 20. veka.

Nagrada je nastala zahvaljujući Darovnom ugovoru Pavla Beljanskog iz 1965. godine, kada je ustanovio to priznanje, poklonio sliku Vlaha BukovcaVelika Iza” muzeju i na taj način zaokružio institucionalni rad legata. Tim činom slika je postala ikonični amblem nagrade, ali i same Zbirke Beljanskog, a vrhunski rezultati dobitnika u oblasti istraživanja i njihovo dalje pozicioniranje u stručnim krugovima, dokazali su opravdanost priznanja koje se dodeljuje od 1968. godine.

Od 2000. godine postoji i praksa da se nagrađeni rad realizuje u vidu izložbe i pratećeg kataloga, kao dodatni doprinos upoznavanja javnosti sa naučno-istraživačkim radom mladih istoričara umetnosti.

Ovogodišnja svečanost proglašenja i uručenja nagrade biće održana 26. oktobra u okruženju izložbe “Maison Barilli: Belgrade / New York” nastale prema nagrađenom radu “Modna ilustracija Milene Pavlović Barili (1926-1945)” prošlogodišnjeg laureata Stefana Žarića, najavila je Spomen-zbirka Beljanskog.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.