• Search form

26.10.2017 | 14:43

Najava ukidanja KC Požega

Najava ukidanja KC Požega

Opštinsko veće Požege razmotriće 27. oktobra odluku o ukidanju Kulturnog centra Požega, ustanove kulture koja se već duže vreme suočava sa različitim pritiscima, a u žiži javnosti je nakon smene direktorke Slađane Petrović Varagić, koja je izazvala burne reakcije u javnosti, a sudskom odlukom ocenjena je kasnije kao nezakonita.

Uz odluku o ukidanju Kulturnog centra Požega, Opštinsko veće Požege razmotriće i odluku o pokretanju postupka likvidacije privrednog društva Sportski objekti, te odluku o osnivanju nove ustanove za sport i kulturu Sportsko-kulturni centar Požega, preneo je Radio Požega.

Osnovan pre gotovo 60 godina, KC Požega dospeo je u žižu javnosti krajem 2015. godine, kada je tada novoimenovani predsednik Opštine Milan Božić izneo niz ocena o radu te ustanove i Gradske galerije Požega, koje su izazvale burne reakcije u stručnoj javnosti i odbačene kao paušalne i nesovnovane. Tadašnja direktorka KC Požega Slađana Petrović Varagić odbila je najpre da podnese ostavku na zahtev Božića, a razrešena je u februaru 2016. godine, uprkos podršci više od 2.500 građana koji su potpisali peticiju inicijative “Kultura za 5+ Požega, kao i protesta umetničkih i kulturnih organizacija i ustanova kulture zbog neprihvatljivog mešanja partijske politike u pitanja struke. I Ministarstvo kulture i informisanja negodovalo je bilo zbog smene direktorke, smatrajući da je ta odluka neprihvatlјiva i neobjašnjiva i pozvalo nadležne da je preispitaju.

Iako je Apelacioni sud u Kragujevcu zaključio da je Slađana Petrović Varagić, sada urednica likovnog programa, nezakonito smenjena sa mesta direktora, Odlukom SO Požega dotadašnji v.d. direktor Srđan Stevanović imenovan je u julu ove godine za direktora KC Požega, na osnovu javnog konkursa. Opozicija je glasala protiv imenovanja Stevanovića, smatrajući da je čitav proces izbora direktora bio protivzakonit, kako je rekla tada odbornica Gordana Stević za SEEcult.org.

SO Požega odlučila je da izmeni i Statut KC Požega, čime je pravo predlaganja članova Umetničkog saveta prebačeno sa urednika likovnog programa na direktora.

Direktor Srđan Stevanović trenutno je na putu, a u intervjuu koji je upravo objavljen na sajtu Infoera izrazio je uverenje da su građani vrlo svesni važnosti tog kulturnog centra, a povodom onih koji nisu, naveo je da je upravo to trajni zadatak tog kulturnog centra - osvešćivanje i prosvećivanje društva.

“U ovom slučaju cilj je kulturom oplemeniti dušu stanovnika opštine Požega, kvalitetno ispuniti slobodno vreme i podsticati ljude na kreativno, kritičko i inovativno razmišljanje”, naveo je Stevanović, koji je rekao i da se u narednih par godina nada “još kvantitativno i kvalitativno sadržajnijim programskim aktivnostima, konstantnom napretku zaposlenih, a samim tim i ustanove”, te pojačanom marketingu koji će pomoći da se animiraju nezainteresovani. Najavio je i vrlo ozbiljan pristup najvećem projektu – rekonstrukciji sale KC Požega.

Predsednik UO KC Požega nije mogao da komentariše za portal SEEcult.org najavu ukidanja tog kulturnog centra, uz obrazloženje da je trenutno prezauzet.

KC Požegа osnovаn je 1958. godine kаo Dom kulture u Požegi. Nаjpre je obаvljао kulturno-zаbаvnu delаtnost, а obrаzovnа delаtnost je bilа jednа od dodаtnih аktivnosti. Kako su rasle potrebe zа obrаzovаnjem, prvenstveno odrаslih, ustаnovа je 1965. godine, promenilа ime u Rаdnički univerzitet “Drаgаn Kuveljić”, pa je naredne, gotovo dve decenije obrаzovanje postаlа glаvnа oblаst rаdа. Krajem 80-ih godina, kako je navedeno na sajtu KC Požega, primećeno je da jenjava interesovanje za vrstu obrazovanja kojom se bavila ta ustanova, pa je u fokus opet došla kulturu. Početkom 90-ih još jednom je promenjeno ime – u Kulturni centаr Požegа, u okviru kojeg od mаrtа 1999. godine radi  i Grаdskа gаlerijа Požegа.

Prema navodima na sajtu Opštine Pozega, KC Požega teži da postane vаžnа i vidljivа institucijа nа kulturnoj mаpi Srbije i regionа.

“KC Požegа svojim aktivnostima nastoji da bude аktivno žаrište kulturnog životа lokаlne zаjednice koje orgаnizuje, proizvodi, distribuirа i promoviše kulturnu i umetničku produkciju. Svojom delаtnošću pokušava i uspeva da utiče nа dinаmičаn rаzvoj Požege kаo opštine bogate istorijskim nasleđem, kulturnim i turističikim potencijаlimа, presudnim zа ulаzаk nа regionalnu i međunаrodnu kulturnu scenu”, navedeno je o toj ustanovi na opštinskom sajtu, uz podsećanje na edukativne, filmske, muzičke, scensko-izvođačke i likovne (vizuelne) programe kojima se bavi.

Gradska galerija Požega, kako je istaknuto, odmah nakon osnivanja je, zahvalјujući dobroj uređivačkoj politici, stekla zavidan renome, tako da su u njoj izlagala izuzetno značajna imena današnje savremene umetničke scene. Pokrenute su i godišnje izložbe koncepcijski autentične, kao što je autorska izložba jugoslovenskog crteža, potom i međunarodna izložba nerealizovanih umetničkih projekata pod nazivom "ideja-ne-realizacija". Gradska galerija Požega organizuje samostalne i grupne izložbe, sa namerom da predstavi i promoviše recentne umetničke projekte iz oblasti savremene umetnosti. Pored samostalnih i grupnih izložbi, u prostoru galerije se održavaju autorske izložbe istoričara umetnosti, promocije, prezentacije, predavanja i video projekcije.

*Foto: U Gradskoj galeriji Požega u toku je izložba skulptura beogradske umetnice Olivere Parlić Karajanković “Zapremina tela: promenljiva”

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.