• Search form

29.12.2017 | 23:47

Nema imitacije dijaloga

Nema imitacije dijaloga

Grupa za slobodu medija ocenila je da odgovori premijerke Ane Brnabić na njene zahteve predstavljaju odraz nerazumevanja ili nespremnosti Vlade Srbije da se suoči sa teškom situacijom u kojoj se nalaze novinari i mediji i činjenicom da se ona konstantno pogoršava. Najavljujući da priprema detaljnu argumentaciju kojom će osporiti navode iz premijerkinih odgovora, Grupa za slobodu medija izrazila je spremnost i da nastavi razgovore sa premijerkom, pod uslovom da imaju javni karakter ili da podrazumevaju konferencije za novinare posle svakog takvog sastanka, jer ne želi da učestvuje u stvaranju privida da je počelo rešavanje problema novinarske profesije i medijske industrije.

Povodom odgovora premijerke na 13 zahteva koji su joj uručeni na sastanku sredinom novembra, Grupa za slobodu medija konstatovala je u saopštenju da, uprkos deklarativnoj spremnosti na "dijalog sa organizacijama civilnog društva, medijima i novinarima", premijerka odgovorima prenebegava političku i finansijsku kontrolu medijske sfere i nepotpunu primenu zakonske regulative, koja se u praksi drastično zloupotrebljava.

“Premijerkini odgovori pokazuju da ona ne uviđa ugrožavanje medijskih sloboda i odbija da sagleda suštinu problema, na koji ukazuju Grupa za slobodu medija, institucije Evropske unije, ali i Evropska federacija novinara koja će, zbog toga, u januaru uputiti misiju u Srbiju”, navedeno je u saopštenju, u kojem je ocenjeno i da je premijerkina naknadna izjava da "neki" novinari i mediji misle da u Srbiji nema slobode medija, dok se njoj "čini" da je ima, u direktnoj je suprotnosti sa odgovorom upućenom Grupi za slobodu medija da Vlada ne pravi razliku između novinara, već da ih sve jednako tretira.

Premijerka takvim stavovima, kako je navela Grupa za slobodu medija, ne samo da pravi razliku između novinara, medija i njihovih udruženja, već ih međusobno konfrontira i dodatno antagonizuje medijsku scenu, na štetu javnog interesa.

Premijerkin odgovor da Vlada Srbije ne diskredituje novinare gotovo svakodnevno ministri demantuju izjavama i tako direktno opovrgavaju njenu ocenu da novinari nisu neprijatelji, pokazujući da je neiskren odgovor da bi državni funkcioneri prema medijima trebalo da se ponašaju "inkluzivno i ravnopravno", navela je Grupa za slobodu medija.
 
Grupa za slobodu medija ocenila je i da premijerka u odgovorima relativizuje i sve ozbiljniji problem napada i ugrožavanja bezbednosti novinara, neubedljivom tvrdnjom da Vlada Srbije i nadležna ministarstva "aktivno rade" na povećanju njihove bezbednosti.

“Zanemaruje, pri tome, činjenicu da su predstavnici nekoliko novinarskih i medijskih udruženja suspendovali ili zamrznuli članstvo u Stalnoj radnoj grupi za bezbednost novinara, nezadovoljni nepostupanjem Tužilašta i MUP u slučaju napada na novinare prilikom predsedničke inauguracije, ali i u više ranijih situacija”, navela je Grupa za slobodu medija.

Grupa za slobodu medija konstatovala je i da premijerka u odgovorima indirektno, a resorni ministar direktno u razgovoru sa predstavnicima novinarskih i medijskih udruženja, odbijaju zahtev da se obustavi rad na novoj Medijskoj strategiji i formira nova radna grupa sa drugačijom strukturom i metodologijom izrade tog kapitalnog dokumenta.

“Razgovori predstavnika novinarskih i medijskih udruženja sa ministrom kulture i informisanja vode u pravcu promene stukture postojeće radne grupe i njenih ovlašćenja, ali je proces izrade Medijske strategije, bez četiri člana koji su je napustili, prema navodima samog ministra, već u završnoj fazi i biće okončan do kraja januara, što obesmišljava eventualni kompromis”, navela je Grupa za slobodu medija

Grupa za slobodu medija ne želi da komentariše činjenicu da je premijerka odgovorila i na zahteve koji nisu u njenoj nadležnosti, poput onog o razrešenju članova Saveta REM, ali ukazuje da je izostao njen konkretan stav o utvrđivanju nedržavnog vlasništva u Politici, Večernjim novostima i Dnevniku i povlačenju države iz vlasništva u ovim medijskim kućama.

Odgovorom da se za agenciju Tanjug, neuspešno privatizovanu u dva navrata, "traži najbolje rešenje kojim će se u najvećoj meri zadovoljiti javni interes građana", premijerka je javno potvrdila da Vlada direktno krši Zakon o javnom informisanju, pa i sopstvenu odluku o prestanku rada tog javnog preduzeća, donetu pre više od dve godine, navela je Grupa za slobodu medija.

Grupa za slobodu medija saopštila je da priprema precizne podatke i detaljnu argumentaciju kojom će tematski, po oblastima iz postavljenih 13 zahteva, osporiti navode iz premijerkinih odgovora, uključujući i netačne navode o odnosu državnih organa prema dostupnosti informacija od javnog značaja.

Grupa za slobodu medija spremna je da nastavi razgovore sa premijerkom Anom Brnabić, ali samo ako oni ubuduće imaju javni karakter ili podrazumevaju konferencije za novinare posle svakog takvog sastanka, jer ne želi da učestvuje u stvaranju privida da je počelo rešavanje problema novinarske profesije i medijske industrije.

Ispoljavajući maksimalnu uzdržanost jer nije javno komentarisala dosadašnje razgovore sa premijerkom i ministrima, što sa njima nije bio slučaj, Grupa za slobodu medija istakla je da je pokazala ozbiljnost i odgovornost, ali ponavlja da neće dati legitimitet imitaciji dijaloga.

“Tvrdnjama o polarizaciji medijske sfere, frazama i uopštenim odgovorima, ne može se prikriti odsustvo političke volje vlasti, koje i dalje ne shvata da su mediji deo demokratskog procesa, a ne sredstvo za ostvarivanje njenih interesa i borbu protiv neistomišljenika”, poručila je  Grupa za slobodu medija i najavila da će i u 2018. godini organizovati protestne akcije i tražiti podršku javnosti za ostvarivanje svojih zahteva.

“Bez slobodnog, profesionalnog i odgovornog novinarstva i uređenog medijskog tržišta, nije moguće ostvarivanje javnog interesa, jačanje demokratskog poretka, niti uspostavljanje održive stabilnosti u društvu”, poručila je Grupa za slobodu medija.

(SEEcult.org)

Zoran Popović, Installation of Axioms, SKC, Belgrade 1972
Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.