• Search form

02.10.2017 | 09:43

Nesaslušane izbegličke priče

Nesaslušane izbegličke priče

Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD) predstavlja onlajn izložbu “Nesaslušane priče” sa digitalnim fotografijama iz izbegličkih kampova i sa radionica održanih u okviru projekta “Sokak”, posvećenog integraciji migrantskih i lokalnih zajednica duž takozvane balkanske rute. Izložba će biti svčano otvorena 2. oktobra u EU info centru u Beogradu, uz panel diskusiju o migrantskoj krizi sa predstavnicima civilnog sektora koji se bave pitanjima izbeglica.

Fotografije “Projekta o različitosti i znatiželji - Sokak”, posvećenog  stvaranju zajedničkih primernih narativa i praksi koje neguju dijalog i uzajamno razumevanje, prikupljene su tokom 2017. godine na terenu u izbegličkim kampovima, a deo je nastao u okviru radionice digitalne fotografije realizovane u junu u Domu omladine Beograda. CZKD tim projektom, kroz aktivnosti u oblasti kulture i umetnosti, otvara prostor za dijalog i integraciju migrantske i lokalne zajednice kako bi se podigao nivo svesti u lokalnim zajednicama o njihovim novim susedima. Aktivnosti se odnose na direktne potrebe obe zajednice, kojima se daje prostor da se izraze, da daju glas kreativnosti i pravo glasa u sredini označenom “izbegličkom krizom”.

Izbeglice pored svog oskudnog prtljaga, kako podseća CZKD projektom “Sokak”, nose sa sobom teret rata, genocida, siromaštva, političkog i društvenog prevrata, ali i svoje uspomene i svoju kulturnu baštinu. U prošlosti su putovale s koferima, a danas putuju noseći mobilne telefone, kao nekom vrstom digitalnog prtljaga. Mobilni telefon je nezamenljivo sredstvo za opstanak u migraciji, jer se koristi za kretanje između svetova, za prevođenje jezika, za slanje poruka porodicama kući, za pravljenje planova za budućnost u zemljama destinacije…

Omogućavanje da predstave svoje ideje i mišljenje, zajedno sa građanima zemlje u kojoj žive, od presudnog je značaja u borbi protiv rasističkih, ksenofobičnih i sklerotičnih stavova, ističu autori projekta.

U svojoj zemlji se nisam osećala sigurno ni za sebe ni za svoje dete, nisam mogla da radim… Mesto u kojem sam živela nije bilo sigurno. Živeti je postajalo sve teže. Bilo je trenutaka kada nisam mogla da dišem. Osećala sam se samom, bespomoćnom, sve više padala u depresiju, i sve to me mučilo silno. Shvatila sam da ne mogu više da živim tamo. Odlučila sam da odem iz svoje zemlje. Putovali smo godinu dana do Srbije (Mariam, 34 godine, Avganistan).

Debata u EU in fo centru, koja počinje u 17 sati, posvećena je različitima temama u vezi sa procesima integracija i uspostavljanja poverenja između migrantskih i lokalnih zajednica kroz interakciju u različitim formatima. Biće reči o iskustvima organizacija civilnog društva koje rade s migrantima i političkim akterima u vezi sa migratornim politikama EU, o važnosti podsticanja informisanosti, razmene znanja, iskustava, uticanja na promenu stavova o važnim društvenim pitanjima javnosti u Srbiji, kao što su zaštita ljudskih i manjinskih prava, rodna ravnopravnost ili nediskriminacija.

Među učesnicima su najavljeni šef operacija u Delegaciji EU u Srbiji Nikola Bizel, novinarka Kontrapressa Žarka Radoja, autorka projekta “Sokak” Lola Joksimović i Jovana Vinčić iz Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila.

Iskustva civilnog društva u radu sa migrantima predstaviće Jelena Ilić (ADRA), Irena Stojanović (PIN – Mreža psihosocijalnih inovacija), Ana Trifunović iz Beogradskog centra za ljudska prava, Gordan Paunović (Info park), Violeta Marković (JRS – Jezuitski izbeglički servis), a moderator panel diskusije je Aleksandar Obradović (CZKD).

Projekat je finansiran iz MATRA programa ambasade Holandije u Srbiji.

*Foto: Clemence Beugnot

(SEEcult.org)

 • 09.02.2018 | 10:00

  Ustvarjalni center Švicarija/MGLC, Grad Tivoli, Pod turnom 3, Ljubljana

  ŠVICARIJA: SKUPNOST, UMETNOST IN NARAVA - razstava (8.2.2018.-6.1.2019.)

   

  NIKA AUTOR

  STOJAN BATIČ

  DRAGICA ČADEŽ

  JURE DETELA

  META GRGUREVIČ

  FRANCE GRUDEN

  SERGEJ KAPUS

  JANEZ LENASSI

  KAREL PLEMENITAŠ

  KAREL PUTRIH

  DRAGO TRŠAR

  DUŠAN TRŠAR

  LUJO VODOPIVEC

  BILAL YILMAZ

  avtorica projekta, razstave: Yasmín Martín Vodopivec

  http://www.mglc-lj.si

  19.06.2018 | 10:00

  Cankarjev dom | Mestni muzej, Ljubljana

  SLOVENSKI IN EVROPSKI CANKAR - razstava (18.6.2018.-28.2.2019.) ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja

  https://www.cd-cc.si/sl/kultura/razstave/ivan-cankar-in-evropa

  12.07.2018 | 18:30

  Muzej moderne umetnosti - MoMA, 11 West 53 Street, New York, NY

  Izložba “Prema betonskoj utopiji: Arhitektura u Jugoslaviji, 1948-1980” (Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948-1980)

  Reprezentativna izložba jugoslovenske arhitekture u MoMA obuhvata više od 400 crteža, modela, fotografija i filmskih snimaka iz gradskih arhiva, privatnih i muzejskih kolekcija iz celog regiona. Izložba je prvo predstavljanje izuzetnih dela vodećih arhitekata socijalističke Jugoslavije američkoj i međunarodnoj javnosti.

  Izložba obuhvata radove najvažnijih jugoslovenskih arhitekata, među kojima su Bogdan Bogdanović (1922-2010), Juraj Neidhardt (1901-1979), Svetlana Kana Radević (1937–2000), Edvard Ravnikar (1907-1993), Vjenceslav Richter (1917-2002) i Milica Šterić (1914-1998).

  Izložba će biti otvorena do 13. januara 2019. godine, a obuhvata i prateći program

  *MoMa je otvoren svakog dana od 10.30 sati po lokalnom vremenu

  https://www.moma.org/calendar/exhibitions/3931

  21.09.2018 | 10:00

  Etnografski muzej u Beogradu, Studentski trg 13, Beograd

  Dan Etnografskog muzeja - 117 godina

  TO SMO MI - NARODNA ZANIMANJA U SRBIJI (Nazrni, pa se vrni) - izložba (20.9.-20.12.2018)

  autori izložbe: muzejski savetnici Dušica Živković, dr Miloš Matić, dr Marko Stojanović, Jelena Tešić-Vuletić

  https://etnografskimuzej.rs

  21.09.2018 | 16:00

  Laufer galerija, Svetozara Radića 4, Beograd

  BOOGIE: SOMETHING ELSE - izložba (20.9.-15.12.2018.)

  https://lauferart.com

  28.09.2018 | 10:00

  Galerija umjetnina, kralja Tomislava 15, Split

  VJEKOSLAV NAKIĆ: FILMOVI (27.9.-2.12.2018.) (30 min)
   

  SLOBODA (1966.)

  TETRAEDAR (1967.)

  L'ABANDON (1967.)

  POSLIJE POTOPA (1967.)

  kustosica: Sunčica Fradelić
  organizacija: Galerija umjetnina i Kino klub Split

  https://www.galum.hr

  28.09.2018 | 12:00

  Hestia Art Residency & Exhibitions Bureau, Toplicin venac 14/9/IV, Beograd

  Umetnički par diSTRUKTURA: Milica Milićević (1979) i Milan Bosnić (1969): WE from in betWEen - izložba (27.9.-9.12.2018.)

  http://distruktura.com

  29.09.2018 | 10:00

  Galerija Matice srpske, Novi Sad

  PERCEPCIJE: ŽENA PO MERI DRUŠTVA? - izložba (28.9.2018.-6.1.2019.)

  ABIGAIL LANE, ANA BEŠLIĆ, ANTHEA HAMILTON, CAMILLA LØW, CELIA HEMPTON, CLARE STRAND, DANICA JOVANOVIĆ, ĐORĐE JOVANOVIĆ, ELIZABETH PRICE, GILLIAN WEARING,  HELEN CHADWICK, IVAN TABAKOVIĆ, KATARINA IVANOVIĆ, LAURA ALDRIDGE, LUBAINA HIMID, LJUBICA CUCA SOKIĆ, MADAME YEVONDE, MILAN KONJOVIĆ, MARKO ZAVIŠIĆ, NADEŽDA PETROVIĆ, PETAR DOBROVIĆ, RACHEL WHITEREAD, SAVA PETROVIĆ, SARAH LUCAS, SAVA ŠUMANOVIĆ, TRACY EMIN, ZORA PETROVIĆ

  organizacija: British Coucnil i Galerija Matice srpske, Novi Sad

  https://www.britishcouncil.rs

  04.10.2018 | 11:00

  Umjetnički paviljon u Zagrebu, Trg Kralja Tomislava 22, Zagreb 

  VLAHO BUKOVAC I ALEXANDRE CABANEL - povijesni susret učenika i učitelja - izložba (3.10.2018-6.1.2019.)

  http://www.umjetnicki-paviljon.hr

  05.10.2018 | 11:00

  Galerija Klovićevi dvori, Jezuitski trg 4, Zagreb

  NEVENKA ARBANAS - RETROSPEKTIVA (4.10.-18.11.2018.)

  http://gkd.hr

Video
04.11.2018 | 09:26

Kritika na delu: 57. Oktobarski salon 5/5

57. Oktobarski salon "Čudo kakofonije", Beograd, 15. septembar - 28. oktobar 2018.

5/5 Kritičarka na delu: Vida Knežević, istoričarka umetnosti