• Search form

11.05.2018 | 20:17

Neži Knez nagrada grupe OHO

Neži Knez nagrada grupe OHO

Nagradu grupe OHO za 2018. godinu dobila je mlada umetnica Neža Knez, saopšteno je 11. maja u Galeriji P74 u Ljubljani na otvaranju izložbe finalista tog prestižnog priznanja koje je deo međunarodne mreže YVAA (Young Visual Artists Awards).

Neža Knez nagrađena za rad “Deus ex Machina”, a žiri je jednoglasno odlučio, čestitajući ujedno i ostalim finalistima, a to su Nana Wolke, Đejmi Hadrović i Danilo Milovanović.

Navodeći da je bio suočen sa moćnim, a raznovrsnim autorskim poetikama, zbog čega je imao zahtevnu ulogu, žiri je odlučio da nagradi rad Neže Knez koji karakterišu osmišljen dizajn, procesualnost, ubedljiva realizacija, društvena relevantnost i koji uključuje element apsurdnosti. Žiri je istakao sadržajnu i formalnu složenost nagrađenog rada, te potencijalnost koju nosi u sebi.

Žiri je imao priliku da pogleda nove radove četvoro finalista, predstavljene premijerno na izložbi u Galeriji P74. Potom su održani pojedinačni razgovori sa finalistima nagrade grupe OHO – najvažnijeg priznanja za vizuelne umetnike u Sloveniji do 40 godina, koje podrazumeva dvomesečni rezidencijalni boravak u Residency Unlimited u Njujorku i samostalnu izložbu u realizaciji Galerije P74.

Na konkurs za nagradu grupe OHO za 2018. prispelo je bilo 20 prijava mladih umetnika i umetnica, a finaliste je odabrao međunarodni žiri koji čine Sandra Sajovic (Galerija Kapelica), Jernej Kožar (Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec), Janka Vukmir (Institut za savremenu umetnost, Zagreb) i umetnik Simon Hudolin, prošlogodišnji dobitnik.

Neža Knez, foto: Dejan Habicht

Neža Knez, rođena 1990. u Ljubljani, diplomirala je 2014. godine na Odseku za vajarstvo ljubljanske Akademije za likovnu umetnost i dizajn, gde je 2017. i magistrirala. Upotrebljava različite medije u radu (audio, video, fotografija, crtež, klasični materijali i performans).

Dobitnica je priznanja (2012) i nagrade (2014) za izuzetne studijske domete na ALUO, nagrade za inovativni pristup umetničkoj grafici “Zlata preša” (2015), Prešernove nagrade (Univerzitet u Ljubljani) za izuzetna studijska dostignuća (2015). Bila je nominovana za nagradu grupe OHO i 2016. godine. Za magistarski rad dobila je najvišje priznanje (Summa Cum Laude).

Između ostalog, učestvovala je 2017. godine na 18. Bijenalu mladih umetnika Evrope i mediterana u Tirani.

Neža Knez usavršava praksu i znanje u Sloveniji i inostranstvu i kroz učešće u rezidencijalnim programima, na konferencijama, u projektima, radionicama i na izložbama. Takođe, vodi radionice u različitim umetničkim institucijama i učestvuje na okruglim stolovima i u javnim razgovorima.

Dodelu nagrade grupe OHO organizuje13. put Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. uz podršku Ministarstva kulture Slovenije i gradskih vlasti Ljubljane. Nagrada je ustanovljena u saradnji sa Foundation for Civil Society i Trust for Mutual Understanding u Njujorku.

Nagrada grupe OHO je deo međunarodne mreže YVAA koja deluje u svim zemljama na prostoru bivše Jugoslavije, kao i u Albaniji, Bugarskoj, Češkoj i Slovačkoj.

*Foto: Postavka izložbe finalista u Galeriji P74 (Dejan Habicht)

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.