• Search form

12.10.2017 | 02:43

Orijentacija u 100 revolucija

Orijentacija u 100 revolucija

Izložba Bojana ĐorđevaUslovi zajedničkog razmišljanja” u Umetničkoj galeriji “Nadeža Petrović” u Čačku ulazi u završnicu 14. oktobra akcijom-performansom sa slikom od 100 kvadratnih metara kojom Đorđev sa umetnikom Sinišom Ilićem započinje javno prikazivanje projekta “Orijentacija u 100 revolucija”.

Reč je o specijalno za tu izložbu proizvedenom radu koji hronologiju i sistematizaciju pokušanih i uspelih revolucija od 1917. do 2017. godine, kao i njihove političke artikulacije, nastoji da materijalizuje i izvede kao specifičnu mapu sveta od 100 kvadratnih metara.

Đorđev je 6. oktobra otvorio izložbu “Uslovi zajedničkog razmišljanja” - trilogiju o kapitalizmu, marksizmu i revoluciji performansom “Šta sam naučio o kapitalizmu?”, koji je realizovan u formi monologa, u kojem je podelio sopstveni proces učenja sa publikom. Zidovi galerije tretirani su kao beležnica, a kako se koji pojam obrađivao i usvajao, odnosno prelazio sa zida u zajednički prostor znanja, zid je bivao prekrečen.

Šta sam naučio o kapitalizmu?

Već sledeće večeri Đorđev je održao i performans interaktivnog karaktera “Diskretni šarm marksizma” koji je spojio scenu, trpezu i agoru u jedinstveni dispozitiv. Na performativnoj večeri od šest jela, izvedenoj u papiru, ispitujući koncept hrane za dušu, servirani su marksistički tekstovi o klasnoj borbi i revoluciji. Odmor od “težeg jela”, gosti su mogli pronaći u biblioteci, gde je zakuska bila servirana u policama za knjige.

Diskretni šarm marksizma

Izložba “Uslovi zajedničkog razmišljanja” Đorđeva, dobitnika nagrade publike 28. Memorijala Nadežde Petrović, zamišljena je kao otvoren proces u kojem nastaje u etapama - kroz prostorne i performativne intervencije, kao aktivna umetnička praksa u konstantnom dijalogu i pokretu. Tematski se izložba osvrće na poslednjih pet godina (2012-2017) umetničke prakse Đorđeva koja je vezana za izvođačke umetnosti i koja se zasniva na aktivnom radu sa publikom, kroz istraživanje potencijala korišćenja institucije umetnosti kao mesta i okolnosti učenja, refleksije i isprobavanja novih modela organizacije društva. U žiži interesovanja su, kako je naveo, politička i društvena pitanja sadašnjice: kriza kapitalizma, odnos prema nasleđu levice, formiranje i politička težina kolektiva kao i (materijalni) uslovi za zajedničko razmišljanje.

Diskretni šarm marksizma

Akcija “Orijentacija u 100 revolucija” koprodukcija je UG “Nadežda Petrović” i Teorije koja Hoda (TkH), uz podršku programa Kultura Evropske unije kroz projekat Create to Connect. Performans je koncipiran i probno izveden 2016. na programu umetničke rezidencije Bundeskanzleramt i KulturKontakt u Austriji.

Izložba Đorđeva predstavlјa realizaciju nagrade publike na 28. Memorijalu Nadežde Petrović, na kojem je predstavio rad “Slučaj Bares – javno čitanje transkripta dadaističkog suđenja” (u saradnji sa Tanjom Šlјivar i Sinišom Ilićem).

Nagradna izložba “Uslovi zajedničkog razmišljanjabiće otvorena do 20. oktobra.

(SEEcult.org)

Zoran Popovic, Autoportret, akvarel, 3. oktobar 1984.
Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.