• Search form

09.03.2018 | 15:25

Portret Đinđića u mladosti

Portret Đinđića u mladosti

Beogradska premijera knjige Dragana Lakićevića LakasaPortret političara u mladosti”, u izdanju Arhipelaga, biće održana 12. marta u Domu omladine Beograda, na 15-godišnjicu ubistva Zorana Đinđića, čiji je život i rad u mladosti i tema te knjige.

O knjizi će, uz autora, govoriti prof. dr Vukašin Pavlović, Branislav Lečić, glavni urednik Arhipelaga Gojko Božović, a publika će moći da vidi i izbor nepoznatih ili manje poznatih fotografija Đinđića, koje su objavljene kao dodatak knjizi “Portret političara u mladosti”.

Portret političara u mladosti”, prema navodima izdavača, nije ni biografija, ni autobiografija, ni roman o odrastanju i sazrevanju, mada je sve to pomalo, pa i više od toga.

“Neko postaje istorijska ličnost ako da pečat svom vremenu, a tragični heroj ako to plati smrću. Takva je bila sudbina Zorana Đinđića. Autor se poduhvatio zadatka da opiše put koji su njegov prijatelj i književni junak zajedno prešli, dok nijedan od njih nije znao kuda će ih taj put odvesti. Zato su i mogli, neopterećeni bremenom sudbine da dele mladalačke tajne i snove, da srljaju u neizvesnost i izazivaju sudbinu. ‘Portret političara u mladosti’ je iskrena knjiga o prijateljstvu i o jednom vremenu od koga su ostale samo uspomene”, naveo je Arhipelag.

Objavljena u ediciji Život i literatura, knjiga govori o Đinđiću iz blizine - od njegovog dolaska u Beograd do ulaska u politiku na samom kraju 80-ih. Đinđić je u knjizi viđen očima savremenika i prijatelja, onih sa kojima je provodio vreme odrastanja i mladosti, prvih sudara s političkim poretkom i prvih nastupa u javnom i intelektualnom životu.

Prikazujući Đinđića od gimnazijskog doba na Novom Beogradu, preko studija na Filozofskom fakultetu, ranog studentskog aktivizma pobunjenog mladića, odlaska i studija u Nemačkoj, do života između Nemačke i Beograda u 80-im godinama, “Portret političara u mladosti” je uzbudljiva knjiga o jednom dobu i o jednoj generaciji razapetoj između ideoloških sila svog vremena i ličnih planova i stremljenja.

Otuda knjiga o jednom životnom i intelektualnom sazrevanju postaje i knjiga koja predočava društvene, ideološke, političke i filozofske preokupacije koje su obeležile vreme jedne mladosti u Beogradu. Ulazeći u studentske organizacije i potom u javni život kao marksisti i praksisovci, mnogi mladi ljudi Đinđićeve generacije su se, u sudaru sa društvenim sistemom i temama svog vremena, u dodiru sa novim idejama i novim slojevima vlastitog iskustva, ideološki i politički, saznajno i filozofski menjali postajući anarhisti i potom evoluirajući do socijaldemokrata i liberala.

Promocija knjige je 12. marta u 19 sati u sali Amerikana.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.