• Search form

12.03.2018 | 20:05

Protiv marginalizacije kulture

Protiv marginalizacije kulture

Srpski PEN centar osudio je javnu marginalizaciju vrhunske književnosti, smatrajući da predstavlja suštinsku opasnost za društvo i kulturu, a ne ogleda se samo u minimalnim i netransparentnim budžetima za kulturu, već i “u sistematično osnaživanoj tabloidizaciji društva koja zauzima i tradicionalne prostore književnosti, kulture i uopšte javnog života”.

Srpski PEN centar će stoga, u saradnji s drugim kulturnim institucijama i umetničkim asocijacijama, organizovati u narednih mesec dana okrugli sto povodom Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu, a u narednom periodu periodično će organizvati javne rasprave i povodom drugih važnih pitanja savremene književnosti i kulture, saopšteno je posle Skupštine Srpskog PEN centra, održane 10. marta u Beogradu.

Na Skupštini je konstatovano da je podrška koju Srpski PEN centar dobija za realizaciju svojih programa minimalna, što dovodi u pitanje njihovu realizaciju. Prošle godine, kako je navedeno, predstavnici Srpskog PEN centra prvi put posle 30 godina nisu učestovali u radu Konferencije PEN-a na Bledu, dok je odlazak na Kongres Međunarodnog PEN-a u Lavovu delimično plaćen ličnim sredstvima učesnika.

Učesnici godišnje Skupštine Srpskog PEN centra razmatrali su i pitanje intenzivnije komunikacije s javnošću usled suženog medijskog prostora za vrhunsku književnost i kulturu, saradnje sa članovima PEN-a u drugim gradovima u Srbiji, kao i mogućnosti oblikovanja novih formi književnih programa.

U središtu aktivnosti Srpskog PEN centra u 2018. godini biće međunarodna saradnja i programske aktivnosti u Beogradu i drugim gradovima u Srbiji, zatim artikulacija javnih stavova povodom položaja kulture i književnosti, slobode govora i slobode medija, što je jedan od osnovnih zahteva Povelje Međunarodnog PEN-a, kao i obaveze koje proističu iz poverenih poslova i servisiranja obaveza prema samostalnim umetnicima na osnovu reprezentativnosti.

Skupština je jednoglasno prihvatila izveštaj o radu Srpskog PEN centra u prethodnom periodu, koji je podnela predsednica Vida Ognjenović. Posebno su podržane i aktivnosti Srpskog PEN centra na međunarodnom predstavljanju savremene srpske književnosti, kao i na organizovanju književnih i kulturnih aktivnosti u različitim gradovima u Srbiji.

Na Skupštini su predstavljeni novi članovi Srpskog PEN centra: pesnik Dejan Aleksić, aforističar Aleksandar Baljak i prevodioci Relja Dražić i Duško Paunković.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.