• Search form

05.02.2018 | 12:25

Raspisani konkursi za medijske projekte

Raspisani konkursi za medijske projekte

Ministarstvo kulture i informisanja Srbije raspisalo je 5. februara konkurse za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2018. godini, za koje je opredeljeno 262 miliona dinara, a kako je saopštilo, to je najviši iznos do sada.

Konkursi su otvoreni do 8. marta, a raspisani su radi pružanja finansijske podrške medijskim sadržajima koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja, definisanog članom 15. Zakona o javnom informisanju i medijima.

Konkursi su raspisani za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije i servise novinskih agencija u 2018. godini, zatim za sufinansiranje projekata za proizvodnju medijskih sadržaja namenjenu televiziji u 2018. godini, za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio i internet medije u 2018. godini, za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom u 2018. godini, za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih nacionalnim manjinama u 2018. godini, za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona u 2018. godini, za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja koji se realizuju putem elektronskih medija čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija u 2018. godini, te za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima, kao i unapređivanja profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja u 2018. godini.

Pravo učešća imaju izdavači medija čiji je medij upisan u Registar medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Takođe, pravo učešća imaju i pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja, a koji prilože dokaz da će sufinansirani  medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija.

Odluke o raspodeli sredstava biće donete najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

Ministarstvo kulture i informisanja ujedno poziva novinarska i medijska udruženja, koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa, da predlože članove konkursne komisije, kao i medijske stručnjake zainteresovane za učešće u radu komisije da pisanim putem predlože svoje članstvo u komisiji.

Detaljne informacije kao i potrebni formulari nalaze se na sajtu Ministarstva kulture i informisanja.

Sufinansiranje medijskih sadržaja i konkursi bili su, inače, i među temama navedenim u zahtevima Grupe za slobodu medija Vladi Srbije. 

Povodom zahteva da Ministarstvo kulture i informisanja, Komisija za kontrolu državne pomoći, Državna revizorska institucija, Komisija za zaštitu konkurencije, Uprava za javne nabavke i Savet za borbu protiv korupcije, u okviru svojih nadležnosti, kontinuirano sprovode nadzor i kontrolu trošenja sredstava za projekte na konkursima za sufinansiranje medijskih sadržaja, javnih nabavki za pružanje medijskih usluga i sponzorstva i donatorstva iz javnih prihoda, premijerka Ana Brnabić odgovorila je krajem decembra 2017. godine da svaka insititucija u okviru svojih nadležnosti sprovodi kontrolu trošenja javnih sredstava.

Povodom zahteva da Vlada Srbije formira nezavisnu komisiju koja će analizirati sistem sufinansiranja medijskih sadržaja u javnom interesu i predložiti mere sprečavanja zloupotreba konkursa na svim nivoima, te da Ministarstvo kulture i informisanja, kroz normativne izmene i dopune, precizira uslove i kriterijume donošenja odluka na konkursima za finansiranje medijskih programa i uvede delotvoran mehanizam za osporavanje odluka o dodeli sredstava pre nego što ona budu utrošena, Ana Brnabić je odgovorila da bi nova medijska strategija trebalo da obuhvati i pitanje sufinansiranja projekata iz oblasti javnog informisanja na svim nivoima vlasti.

Grupa za slobodu medija saopštila je potom da priprema detaljnu argumentaciju kojom će osporiti navode iz premijerkinih odgovora, a izrazila je i spremnost da nastavi razgovore pod uslovom da imaju javni karakter ili da podrazumevaju konferencije za novinare posle svakog takvog sastanka.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.