• Search form

26.02.2017 | 11:15

(Re)pozicioniranje regiona kroz kulturu

(Re)pozicioniranje regiona kroz kulturu

Desk Kreativna Evropa Srbija organizuje sprovođenje istraživanja “(Re)pozicioniranje regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu”, u svrhu zajedničkog definisanja preporuka za razvoj regiona, u okviru regionalne konferencije Forum Kreativna Evropa 2017 koja će biti održana u aprilu u Beogradu.

Istraživanje se sprovodi u svim državama regiona, u nameri da se mapiraju i analiziraju podaci o: prisustvu umetnika iz regiona na relevantnim međunarodnim manifestacijama, najznačajniji projekti i inicijative regionalne saradnje, strateška dokumenta i pravni okvir regionalne saradnje, sadržaji turističkih promotivnih kampanja zemalja Jugoistočne Evrope.

Istraživanje uključuje i anketiranje profesionalaca u kulturi na temu strateških pravaca razvoja regiona Jugoistočne Evrope kroz kulturu. 

Desk Kreativna Evropa Srbija poziva sve zainteresovane građane/ke da, kroz odgovore na 15 pitanja upitnika, učestvuju u tom istraživanju čiji rezultati, kako je naveo, mogu da budu višestruko korisni za strateško planiranje kulturnog razvoja zemalja Jugoistočne Evrope.

Upitnik je na engleskom jeziku, ali je moguće odgovoriti i na maternjem, a nalazi se OVDE.

Rezultati će biti objavljeni u publikaciji, predstavljeni i diskutovani u okviru Foruma Kreativna Evropa 2017 od 18. do 21. aprila u Beogradu.

Desk Kreativna Evropa Srbija organizovao je Forum Kreativna Evropa i 2016. i 2015. godine, okupivsi predstavnike i institucijonalnog i nezavisnog sektora kulture, koji su imali priliku za sveobuhvatno informisanje o potprogramima “Kultura” i “Mediji” Kreativne Evrope, kao i o uspešnim primerima prakse i dosadašnjim rezultatima učešća Srbije u tom programu Evropske komisije za kulturu koji se odnosi na period do 2020. godine.

(SEEcult.org)

Video
08.08.2018 | 23:49

VOĐENJE: Nagrada Mangelos 2018.

Vođenje kroz izložbu finalista nagrade “Dimitrije Bašičević Mangelos” za 2018. godinu, održanu u Galeriji Remont u Beogradu od 2. do 20. jula 2018.