• Search form

15.01.2016 | 16:28

Savremena čitanja tehnologije

Savremena čitanja tehnologije

Institut za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon pokrenuo je tokom 2015. godine projekat “Otvorena škola” koji je funkcionisao kao čitajuća grupa u okviru koje su analizirani tekstovi u oblasti teorije medija, studija kulture i filozofije tehnologije, a jedan od rezultata je izdanje “Savremena čitanja tehnologije” koje objedinjuje istraživanja, analize i radove proistekle iz istoimenog eksperimentalnog edukativnog formata.

U saradnji sa Interkultivatorom (Beograd) i Akademijom umetnosti (Novi Sad), projekat “Otvorena škola” pokrio je aspekte kao što su algoritamska budućnost, big data, privatnost, tehnički protokoli internet komunikacije.

Nastala iz potrebe da stvori prostor za analizu i promišljanje korpusa tekstova u oblasti humanistike, slabije zastupljenog u zvaničnim kurikulumima fakulteta, “Otvorena škola” je okupila učesnike različitih disciplina radi promišljanja uslova i prostora tehnološkog društva današnjice.

Izdanje “Savremena čitanja tehnologije” objedinjuje istraživanja, analize i radove proistekle iz istoimenog eksperimentalnog edukativnog formata, održanog tokom jeseni/zime 2015. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.

Prema navodima Napona, pokrenute i istražene teme predstavljaju vrh ledenog brega oblasti koja svakodnevno raste u obimu i značaju.

Izdanje “Savremena čitanja tehnologije” obuhvata promišljanja i čitanja učesnika o međuodnosima čoveka i tehnoekologije, sakupljenih tokom intenzivnog perioda iščitavanja i analize različitih tekstova. Oni pokreću i otvaraju diskusije unutar i između disciplina, o značaju i mogućim čitanjima tehnologije danas.

Izdanje “Savremena čitanja tehnologije” u elektronskom formatu moguće je naći na sajtu Napona i na Issuu nalogu te organizacije.

(SEEcult.org)

Video
07.10.2018 | 23:24

VOĐENJE: Dušan Gerzić Gera - Od grada do grada

Vođenje kroz retrospektivnu izložbu Dušana Gerzića Gere "Od grada do grada", održanu u Gradskoj galeriji Kulturnog centra Grad od 3. do 9.